Příspěvky

Placení členských příspěvků:

Výňatek z USNESENÍ

z valné hromady Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice, konané 16. listopadu 2004:

"Valná hromada Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice schválila:

  • členské příspěvky pro fyzické osoby na rok 2005 ve výši 200 Kč a pro právnické osoby na rok 2005 ve výši 3000 Kč."

Členské příspěvky budou využity zejména na informační služby, tisk a zasílání Zpravodaje UPa a zajištění dalších služeb členům Klubu, později dle výše disponibilních prostředků k spolupořádání dalších aktivit.

Placení členských příspěvků:

  • hotově na pokladní doklad členům výboru na fakultách a rektorátu,
  • složenkou na adresu KUPa.

Hospodaření KUPa bude zajišťovat tajemník, který bude zvolen na 1. zasedání výboru Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice.

Dovolujeme si Vás z tohoto důvodu požádat o zaplacení částky 300,- Kč jako odsouhlasenou výši členských příspěvků v klubu pro rok 2003 a 2004. Můžete k tomu využít složenku, kterou Vám na vyžádání zašleme, nebo zaplatit hotově u členů výboru na rektorátě či na fakultách.

  • na Fakultě chemicko-technologické - Ing. Iva Ulbrichová, CSc. (telefon 466 037 514)
  • na Fakultě ekonomicko-správní - paní Ivana Veselá (telefon 466 036 454)
  • na Dopravní fakultě Jana Pernera - doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. (telefon 466 036 092)
  • na Fakultě filozofické - Ing. Zora Führerová (telefon 466 036 227)