Jak přispět k činnosti univerzity

  • Nabídněte našim studentům pracovní příležitosti.

  • Stipendia, stáže.

  • Podělte se o Vaše zkušenosti z praxe.

  • Napište článek do univerzitního časopisu.

  • Finančně podpořte univerzitu.

  • Odborné přednášky.

  • Nabídněte další spolupráci.

  • Věnujte memorabilia.