stprIdnonazevkodtitultitulZkrtypformafakultastdDelka maxDelkakreditycelozivotnivykazovanplatnyOdcile
360 Analytical Chemistry P1419 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast analytické chemie.
361 Analytical Chemistry P1419 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast analytické chemie.
308 Analytická chemie P1419 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast analytické chemie.
309 Analytická chemie P1419 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast analytické chemie.
304 Anorganická chemie P1418 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast anorganické chemie.
305 Anorganická chemie P1418 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast anorganické chemie.
282 Anorganické a polymerní materiály B2829 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 99.0 180 N A 2007 Cílem studijního programu je připravit studenty na práci v oblasti anorganické a polymerní chemie.
283 Farmakochemie a medicinální materiály B2830 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 99.0 180 N A 2007 Cílem studijního programu je připravit studenty na práci v oblasti farmacie a medicinálních materiálů.
310 Fyzikální chemie P1420 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast fyzikální chemie.
311 Fyzikální chemie P1420 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast fyzikální chemie.
370 Chemical and Process Engineering P2837 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast procesního inženýrství.
371 Chemical and Process Engineering P2837 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast procesního inženýrství.
51 Chemické a procesní inženýrství B2807 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 5.0 180 N A 2000 Cílem studijního programu je připravit studenty na práci v oblasti projektování chemických zařízení.
314 Chemické a procesní inženýrství P2837 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast procesního inženýrství.
315 Chemické a procesní inženýrství P2837 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast procesního inženýrství.
242 Chemické a procesní inženýrství N2807 Inženýr Ing. Navazující Prezenční FCH 2.0 99.0 120 N A 2006 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit mladé inženýry pro chemický průmysl.
249 Chemie N1407 Inženýr Ing. Navazující Prezenční FCH 2.0 99.0 120 N A 2006 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit mladé inženýry pro chemický průmysl.
312 Chemie a chemické technologie P2832 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast chemické technologie.
313 Chemie a chemické technologie P2832 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast chemické technologie.
160 Chemie a technická chemie B2802 Bakalář Bc. Bakalářský Kombinovaná FCH 3.0 99.0 180 N A 2003 Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie ve studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle: 1.přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-technologických oborů, 2. poskytnutí vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro výrobny zejména chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu.
159 Chemie a technická chemie B2802 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 99.0 180 N A 2003 Tříleté studium bakalářského studijního programu Chemie a technická chemie ve studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle: 1.přípravu posluchačů ke studiu v navazujících magisterských studijních programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-technologických oborů, 2. poskytnutí vzdělání, umožňující uplatnění v praxi na místech středního managementu a technických pracovníků pro výrobny zejména chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu.
316 Chemie a technologie materiálů P2833 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast technologie materiálů.
317 Chemie a technologie materiálů P2833 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast technologie materiálů.
243 Chemie a technologie materiálů N2808 Inženýr Ing. Navazující Prezenční FCH 2.0 99.0 120 N A 2006 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit mladé inženýry pro chemický průmysl.
161 Chemie a technologie potravin B2901 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 99.0 180 N A 2003 Cílem studijního programu je připravit studenty na práci v potravinářském průmyslu.
250 Chemie a technologie potravin N2901 Inženýr Ing. Navazující Prezenční FCH 2.0 99.0 120 N A 2006 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit mladé inženýry pro chemický a potravinářský průmysl.
366 Chemistry and Chemical Technology P2832 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast chemické technologie.
367 Chemistry and Chemical Technology P2832 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast chemické technologie.
368 Chemistry and Technology of Materials P2833 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast technologie materiálů.
369 Chemistry and Technology of Materials P2833 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast technologie materiálů.
372 Inorganic Chemistry P1418 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast anorganické chemie.
373 Inorganic Chemistry P1418 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast anorganické chemie.
364 Organic Chemistry P1421 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast organické chemie.
365 Organic Chemistry P1421 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast organické chemie.
306 Organická chemie P1421 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast organické chemie.
307 Organická chemie P1421 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast organické chemie.
362 Physical Chemistry P1420 Doktor Ph.D. Doktorský Kombinovaná FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast fyzikální chemie.
363 Physical Chemistry P1420 Doktor Ph.D. Doktorský Prezenční FCH 4.0 99.0 0 N A 2008 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit nové vysoce evidované odborníky pro oblast fyzikální chemie.
32 Polygrafie B3441 Bakalář Bc. Bakalářský Kombinovaná FCH 3.0 99.0 180 N A 2000 Cílem studijního programu je připravit studenty na práci v oboru polygrafie.
30 Polygrafie B3441 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 99.0 180 N A 2000 Cílem studijního programu je připravit studenty na práci v oboru polygrafie.
110 Polygrafie N3441 Inženýr Ing. Navazující Prezenční FCH 2.0 99.0 120 N A 2000 Hlavním cílem tohoto studijního oboru je připravit mladé inženýry pro polygrafický průmysl.
289 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů B2831 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 99.0 180 N A 2008 Cílem studijního programu je připravit studenty na práci v oblasti povrchové ochrany materiálů.
33 Speciální chemicko-biologické obory B3912 Bakalář Bc. Bakalářský Kombinovaná FCH 3.0 99.0 180 N A 2000 Cílem je poskytnout studentům vzdělání pro práci v klinických laboratořích, hygienických laboratořích a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů.
31 Speciální chemicko-biologické obory B3912 Bakalář Bc. Bakalářský Prezenční FCH 3.0 99.0 180 N A 2000 Cílem je poskytnout studentům vzdělání pro práci v klinických laboratořích, hygienických laboratořích a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů.ontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů.
111 Speciální chemicko-biologické obory N3912 Magistr Mgr. Navazující Prezenční FCH 2.0 99.0 120 N A 2000 Cílem tohoto oboru v rámci navazujícího magisterského studijního programu je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání pro práci v klinických laboratořích nemocnic, laboratořích hygienických zařízení, veterinárních ústavů, zařízení pro výrobu a kontrolu biopreparátů a léčiv, výzkumných ústavů, soukromých firem a dalších institucí provádějících různě zaměřené analýzy biologických materiálů a testování různých látek.