Rozvojové projekty ukončené (rok 2008)

Název projektu

Číslo
projektu

Řešitel / pracoviště

Období realizace

Celkové náklady

Závěrečná zpráva

Rozvoj a zkvalitnění celouniverzitních IT služeb na Univerzitě Pardubice

153/2008

Klápšťová O., Ing. /
Informační centrum

01 - 12/2008

11 256 000

 zpráva

Realizace technických požadavků stanovených obecně závaznými předpisy na Univerzitě Pardubice(Zajištění požární bezpečnosti budov, Rekonstrukce kuchyně menzy II. etapa, Zřízení centrální spisovny, Rekonstrukce kongresového sálu)

154/2008

Janáková M. /
Technický odbor

01 - 12/2008

7 750 000

 zpráva

Centrum projektové podpory

155/2008

Graja M., doc. Ing. CSc. /
Rektorát

01 - 12/2008

3 300 000

 zpráva

Zdokonalení implementace ECTS na Univerzitě Pardubice – II. etapa

156/2008

Kraftová I., doc. Ing. CSc. /
Rektorát

01 - 12/2008

526 000

 zpráva

Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky

157/2008

Bezoušek P., prof. Ing. CSc. /
Fakulta elektrotechniky a informatiky

01 - 12/2008

1 000 000

 zpráva

Zajištění chlazení Univerzitní knihovny a poslucháren v objektu DFJP

158/2008

Janáková M. /
Technický odbor

01 - 12/2008

1 600 000

 zpráva

Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice

159/2008

Matuška J., Ing. /
Dopravní fakulta Jana Pernera

01 - 12/2008

140 000

 zpráva

Zlepšení podmínek handicapovaným studentům při studiu na Univerzitě Pardubice

CSM19

Janáková M. /
Technický odbor

01 - 12/2008

7 500 000

 zpráva

Podpora a individuální rozvoj talentovaných studentů prostřednictvím stavby konceptů sportovních automobilů

C6

Beneš L., doc. Dr. Ing. /
Dopravní fakulta Jana Pernera

01 - 12/2008

881 000

 zpráva

Podpora a individuální rozvoj studentů chemie a propagace chemie

C9

Černošek Z., doc. Ing. CSc. /
Fakulta chemicko-technologická

01 - 12/2008

460 000

 zpráva

Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku v ČR

U3V

Beneš L., doc. Dr. Ing. /
Dopravní fakulta Jana Pernera

01 - 12/2008

395 000

 zpráva

Celkem

     

34 808 000