Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jejich úbytku C27 Rýdl Karel, prof. PhDr., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2011 PDF
Centrum projektové podpory 16/3/2011 Vejchodová Monika, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2011 PDF
Centrum spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s komerční sférou pro zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnění absolventů na trhu práce csm5 Čegan Lukáš, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2011 PDF
Krátkodobá studijní stáž na Umea Universitet csm34 Říhová Linda, Mgr./
FZS
1-12/2011 PDF
Krátkodobé praktické stáže studentů Fakulty restaurování CSM36 Machačková Lenka, Ing./
FR
1-12/2011 PDF
Letní univerzita interkulturních německých studií v Bayreuthu csm37 Čapek Jan, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2011 PDF
Mobility studentů doktorských studijních programů na Fakultě filozofické csm35 Titz Pavel, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2011 PDF
Modernizace výukových možností studentských pracovišť pro přípravu, charakterizaci a biologické testy kancerostaticky aktivních sloučenin C17 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2011 PDF
Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - vybudování učeben a infrastruktury pro vybrané odborné katedry Fakulty elektrotechniky a informatiky 16/1/2011 Pék Aleš, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2011 PDF
Poradna pro psychosociální rozvoj osobnosti studentů Fakulty elektrotechniky a informatiky CSM83 Zavadilová Martina, Ing./
FEI
1-12/2011 PDF
Rozšíření výukových možností v oblasti technologie a nanotechnologie C18 Černošek Zdeněk, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2011 PDF
Rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií Univerzity Pardubice 16/2/2011 Kubanová Jana, doc. PaedDr., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2011 PDF
Rozvoj univerzit třetího věku na českých vysokých školách C32 Beneš Libor, prof. Ing., Dr./
DFJP
1-12/2011 PDF
Sdílená evidence výsledků (SEV) C40 Švecová Ivana, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2011 PDF
Stáže studentů studujících doktorský studijní program na Ústavu organické chemie a technologie na zahraničních pracovištích csm38 Hanusek Jiří, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2011 PDF
Výpočetní pracoviště pro výuku bezpečnostního inženýrství csm55 Ferjenčík Miloš, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2011 PDF
Vytvoření specializovaného pracoviště elektronové mikroskopie C46 Bayer Karol, Ing./
FR
1-12/2011 PDF
Zahájení spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s vysokými školami v Indické republice csm26 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr./
FEI
1-12/2011 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011