Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Aktivity technických vysokých škol pro zachování počtu uchazečů o studium nebo pro snižování jeho úbytku C44/2010 Rýdl Karel, prof. PhDr., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2010 PDF
Aplikace nové legislativy eGovernmentu do provozních agend IS VVŠ a jejich další rozvoj C15/2010 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2010
Centrum projektové podpory 16/6/2010 Vejchodová Monika, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2010 PDF
Doplnění informačních technologií pro implementaci projektu eGovernmentu C19/2010 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2010 PDF
Jednotný přístup k distribuovaně uloženým dokumentům jako jednotící prvek univerzitního IS C46/2010 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2010 PDF
Laboratoře syntézy, charakterizace a aplikace materiálů pro anorganické technologie C34/2010 Svoboda Ladislav, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2010 PDF
Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - redislokace Fakulty elektrotechniky a informatiky 16/5/2010 Šotek Karel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2010 PDF
Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - rekonstrukce učebny pro ÚOChT/KAnT v Doubravicích 16/4/2010 Hrdina Radim, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2010 PDF
Podpora znevýhodněných osob při studiu na vysoké škole prostřednictvím zvyšování názornosti výuky studentům - eliminace diskriminace plynoucí z rozdílné úrovně středních škol a z různých sociálně společenských podmínek studentů C56/2010 Beneš Libor, prof. Ing., Dr./
DFJP
1-12/2010 PDF
Realizace technických požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy - Zateplení objektu Univerzity Pardubice, Výukový objekt - 19DA 16/2/2010 Pék Aleš, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2010 PDF
Rozvoj a zkvalitnění celouniverzitních IT služeb na Univerzitě Pardubice v roce 2010 16/1/2010 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2010 PDF
Rozvoj vzdělávání seniorů v rámci U3V na českých vysokých školách. C59/2010 Beneš Libor, prof. Ing., Dr./
DFJP
1-12/2010 PDF
Vybavení studentské laboratoře pro studium paramagnetických sloučenin CSM10/2010 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2010 PDF
Zpřístupňování Univerzity Pardubice studentům se zdravotním postižením 16/7/2010 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2010 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010