Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Centrum projektové podpory 16/3 Graja Milan, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2009 PDF
Inovace a rozvoj provozně-ekonomických agend VVŠ C10 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2009 PDF
Podpora rovných příležitosti ke studiu na vysoké škole C 41 Beneš Libor, prof. Ing., Dr./
DFJP
1-12/2009 PDF
Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku C 43 Beneš Libor, prof. Ing., Dr./
DFJP
1-12/2009 PDF
Rozvoj a zkvalitnění celouniverzitních IT služeb na Univerzitě Pardubice v roce 2009 16/1 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2009 PDF
Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro efektivní výuku nanotechnologií (dílčí část UPa: Modernizace výukových možností pracoviště charakterizace materiálů - laboratoř infračervené a Ramanovy spektroskopie) C 31 Černošek Zdeněk, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2009 PDF
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky vč. úprav výukových prostor 16/2 Šotek Karel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2009 PDF
Řešení finančního salda studenta mezi STAG a FIS na UPA, VFU a JU C 25 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2009 PDF
Zlepšení podmínek handicapovaným studentům při studiu na Univerzitě Pardubice CSM 27 Janáková Miluška/
RÚ a CÚ
1-12/2009 PDF
Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům 16/4 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2009 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009