Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Centrum projektové podpory 155/2008 Graja Milan, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2008 PDF
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice 159/2008 Matuška Jaroslav, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2008 PDF
Podpora a individuální rozvoj studentů chemie a propagace chemie. C9-2008 Černošek Zdeněk, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2008 PDF
Realizace technických požadavků stanovených obecně závaznými předpisy na UPa 154/2008 Janáková Miluška/
RÚ a CÚ
1-12/2008 PDF
Rozšíření obsahové náplně výuky Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera, Univerzity Pardubice. (Název integrovaného projektu: Rozvoj a podpora provozu Univerzit třetího věku) U3V Beneš Libor, prof. Ing., Dr./
DFJP
1-12/2008 PDF
Rozvoj a zkvalitnění celouniverzitních IT služeb na Univerzitě Pardubice 153/2008 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2008 PDF
Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky 157/2008 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2008 PDF
Zajištění chlazení Univerzitní knihovny a poslucháren v objektu DFJP 158/2008 Janáková Miluška/
RÚ a CÚ
1-12/2008 PDF
Zdokonalení implementace ECTS na Univerzitě Pardubice - II. etapa 156/2008 Kraftová Ivana, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2008 PDF
Zlepšení podmínek handicapovaným studentům při studiu na Univerzitě Pardubice CSM19 Janáková Miluška/
RÚ a CÚ
1-12/2008 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008