Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Dobudování specializovaného pracoviště pro propagaci a prezentaci studia a jeho rozšíření o laboratoř pro podporu zájmu studentů o vědecko- odbornou činnost. C-20/2007 Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc./
DFJP
1-12/2007 PDF
Integrace výuky předmětů IT a rozvoj nově akreditovaných studijních programů na Univerzitě Pardubice 194/2007 Kraftová Ivana, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Mezinárodní mobilita studentky Univerzity Pardubice 197/2007 Švecová Ivana, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Modifikaceprogramů a infrastruktury U3V na vysokých školách v ČR U-19/2007 Beneš Libor, prof. Ing., Dr./
DFJP
1-12/2007 PDF
Realizace vybraných technických požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy na Univerzitě Pardubice 189/2007 Bukač Milan, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Rozvoj celouniverzitních informačních a komunikačních technologií na Univerzitě Pardubice 190/2007 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Rozvoj přístrojového vybavení Univerzity Pardubice 193/2007 Cakl Jiří, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Virtuální projektová kancelář a podpora založení vydavatelství Univerzity Pardubice 191/2007 Graja Milan, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Vzdělávání a odborný růst zaměstnanců Univerzity Pardubice 196/2007 Kraftová Ivana, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Zdokonalení implementace ECTS na Univerzitě Pardubice 195/2007 Kraftová Ivana, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Zlepšení podmínek handicapovaným studentům při studiu na Univerzitě Pardubice C-19/2007 Janáková Miluška/
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF
Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akadmických pracovníků 192/2007 Kraftová Ivana, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2007 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007