Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace Závěrečná zpráva
Aplikace novely zákona o veřejných zakázkách (2006) do informačního systému VVŠ 533/2006 Bukač Milan, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF
Dvouoborové bakalářské studium hisotrických věd "Historie-Slavistika Evropské unie" 318/2006 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2006 PDF
Dvouoborové bakalářské studium historických věd "Historie-Archeologie" 319/2006 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2006 PDF
Jednooborové dvouleté magisterské navazující specializační studium "Management výchovy a vzdělávání" 326/2006 Rýdl Karel, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2006 PDF
Joint degree consortium 343/2006 Čapek Jan, prof. Ing., CSc./
FES
1-12/2006 PDF
Kulturní diverzita v přípravě učitelů anglického jazyka pro ZŠ 327/2006 Píšová Michaela, doc. PhDr., Ph.D. M.A./
FF
1-12/2006 PDF
Laboratoř komunikační a řídící techniky 335/2006 Krejčí Stanislav, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006 PDF
Mezinárodní mobilita studentů Univerzity Pardubice 345/2006 Vejchodová Monika, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF
Optimalizace podpory profesního rozvoje studetnů učtielství 325/2006 Píšová Michaela, doc. PhDr., Ph.D. M.A./
FF
1-12/2006 PDF
Podpora kombinované formy studia Bc. a nav. Mgr. programu Dopravní technologie a spoje 315/2006 Kampf Rudolf, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2006 PDF
Podpora praxí studnetů stud. oboru "Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury" 339/2006 Kout Jan, doc. Ing., CSc./
DFJP
1-12/2006 PDF
Program celoživotního vzdělávání v oblasti dopravy 331/2006/DFJP Lánský Milan, prof. Ing., DrSc./
DFJP
1-12/2006 PDF
Program na podporu a zajištění studentských praxí realizovaných v rámci strukturovaného studia oboru Klinická biologie a chemie 340/2006 Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006 PDF
Příprava a další vzdělávání učitelů středních škol 324/2006 Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006 PDF
Příprava interdisciplinárního kurzu "interkulturní komunikace" ve spolupráci Univerzity Pardubice a Univerzity Bayreuth 344/2006 Čapek Jan, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2006 PDF
Příprava jednoobornvého bakalářského studia filozofie výchovy 320/2006 Štampach Ivan, doc. ThDr./
FF
1-12/2006 PDF
Příprava navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, kombinovaná forma 316/2006 Myšková Renáta, doc. Ing. et Ing., Ph.D./
FES
1-12/2006 PDF
Příprava navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, prezenční forma 317/2006 Duspiva Pavel, doc. Ing., CSc./
FES
1-12/2006 PDF
Příprava navazujícího Mgr. programu Výtvarná umění 323/2006 Benešová Lenka, Ing./
FR
1-12/2006 PDF
Příprava nelékařského studijního oboru 321/2006 Pellant Arnošt, prof. MUDr., DrSc./
FZS
1-12/2006 PDF
Rozšíření nabídky distanční formy studia v oblasti zdravotnictví ? ošetřovatelství 322/2006 Černý Michal, MUDr./
FZS
1-12/2006 PDF
Rozvoj celouniverzitních informačních a komunikačních technologií 333/2006 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF
Rozvoj IT a prezentační techniky 336/2006 Urbanec Petr, Ing./
FES
1-12/2006 PDF
Rozvoj Jazykového Centra se zaměřením na tutoriální vedení výuky na distanční a certifikační studia 334/2006 Koblížková Andrea, Ing., Ph.D./
FF
1-12/2006 PDF
Rozvoj programu Výtvarná umění modernizací a inovací přístrojového vybavení 337/2006 Benešová Lenka, Ing./
FR
1-12/2006 PDF
Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti výuky informačních technologií 342/7a/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2006 PDF
Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech KMT Elektrická zařízení v dopravě 341/6/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2006 PDF
Tvorba evropské stítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 532/4/b/2006 Čásenská Eliška, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF
Univerzita volného času 332/2006 Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2006 PDF
Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních a informačních technologií 650/4c/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2006 PDF
Vytváření příležitostí k uspokojení a zvyšování zájmu nadaných studentů středních škol o studium technických a přírodovědných oborů Univerzity Pardubice 651/1/2006 Graja Milan, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF
Výuková laboratoř nanotechnologií a nanodiagnostiky 651/2006 Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006 PDF
Využití moderních technologií a přístrojové techniky podporující rozvoj studijních programů ošetřovatelství 338/2006 Škvrňáková Jana, Mgr., Ph.D./
FZS
1-12/2006 PDF
Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků 329/2006 Kraftová Ivana, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF
Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků 328/2006 Kraftová Ivana, doc. Ing., CSc./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF
Zvyšování pedagogické úrovně začínajících akademických pracovníků FChT 330/2006 Mikulášek Petr, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006 PDF
Zvyšování profesionality managementu a pracovníků obslužných útvarů a administrativy Univerzity Pardubice 346/2006 Kortanová Zdenka, Bc./
RÚ a CÚ
1-12/2006 PDF

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006 - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006