Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
Audiovizuální laboratoř FRVS/2013/59 Černá Monika, PaedDr., Ph.D./
FF
1-12/2013
Elektrochemické čištění odpadních vod FRVS/2013/423 Vystrčilová Barbora, Ing./
FChT
1-12/2013
Identifikace volných radikálů vznikajících při radikálových polymeracích a kopolymeracích FRVS/2013/350 Honzíček Jan, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2013
Inovace předmětu Ekonomika sociálního zabezpečení FRVS/2013/973 Sobotka Martin, Ing., Ph.D./
FES
1-12/2013
Inovace předmětu Laboratoř z biochemie - zavedení úlohy Spektrofotometrické stanovení aktivity pankreatické lipázy, stanovení optimálního pH FRVS/2013/300 Štěpánková Šárka, Mgr., Ph.D./
FChT
1-12/2013
Inovace předmětů zaměřených na operační systémy FRVS/2013/853 Kysela Jiří, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2013
Inovace předmětů zaměřených na výuku elektronických součástek a jejich aplikací FRVS/2013/1152 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2013
Inovace předmětů zaměřených na výuku umělé inteligence FRVS/2013/63 Škrabánek Pavel, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2013
Inovace technického předmětu Zpracování obrazu FRVS/2013/1272 Rozsíval Pavel, Ing./
FEI
1-12/2013
Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektrotechnických měření FRVS/2013/758 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2013
Inovace výuky elektrických pohonů FRVS/2013/494 Sýkora Petr, Ing./
DFJP
1-12/2013
Laboratoř katalýzy FRVS/2013/25 Sedlák Miloš, prof. Ing., DrSc./
FChT
1-12/2013
Modelové pracoviště inteligentních energetických systémů FRVS/2013/717 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2013
Modelové pracoviště nadřazeného řízení trakčního podvozku FRVS/2013/711 Lenoch Václav, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2013
Modernizace výuky separačních analytických technik v biologických a potravinářských oborech FRVS/2013/660 Česla Petr, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2013
Podpora anglojazyčné výuky v studijním programu Historické vědy FRVS/2013/33 Vydra Zbyněk, Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2013
Rozvoj vzdělávání v oblasti ochrany vod-vytvoření laboratorních úloh pro analýzu biologické spotřeby kyslíku ve vodách FRVS/2013/422 Václavíková Jana, Ing./
FChT
1-12/2013
Tvorba nového předmětu Zpracování dotazníkových šetření FRVS/2013/565 Seinerová Kateřina, Ing./
FES
1-12/2013
Tvorba předmětů " Možnosti výzkumu sociálních dějin českého venkova v raném novověku" a "Možnosti výzkumu náboženských dějin českého venkova v raném novověku" FRVS/2013/95 Nekvapil Ladislav, PhDr. Mgr./
FF
1-12/2013
Využití vícekanálového georadaru pro výuku diagnostiky a monitoringu inženýrských dopravních staveb FRVS/2013/475 Doležel Vladimír, doc. Ing., CSc./
DFJP
1-12/2013
Zapojení studentů doktorského studijního programu do přípravy nových laboratorních úloh FRVS/2013/247 Bouška Marek, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2013
Zavedení laboratorní diagnostiky kultivačně náročných mikroorganismů pro Speciální chemicko-biologické obory FRVS/2013/630 Mosio Petra, RNDr., Ph.D./
FChT
1-12/2013
Zřízení odborné laboratoře pro praktický nácvik dovedností a kompetencí v oblasti komunikačních, psycho-sociálních a pedagogicko- terapeutických metod a technik FRVS/2013/934 Šándorová Zdenka, PaedDr., Ph.D./
FZS
1-12/2013

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2013 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013