Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
Biomedicinální laboratoř FRVS/2012/851 Hrdina Radim, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2012
Inovace laboratoře pro výuku aplikace mikroprocesorové a řídící techniky FRVS/2012/694 Mašek Zdeněk, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2012
Inovace laboratoře pro výuku předmětu Nauka o materiálech pro elektrotechniku FRVS/2012/649 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2012
Inovace laboratoře pro výuku základů elektroniky, elektrotechniky a číslicové techniky FRVS/2012/698 Dvořák Karel, Ing./
DFJP
1-12/2012
Inovace odborné laboratoře pro výuku energetiky FRVS/2012/709 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2012
Inovace předmětu Financování podniku a aktualizace a tvorba výukových a studijních materiálů FRVS/2012/314 Kuběnka Michal, Ing., Ph.D./
FES
1-12/2012
Inovace předmětu "Laboratoře z potravinářské mikrobiologie II" - Zavedení nové laboratorní úlohy "Cronobacter sakazakii (Enterobacter sakazakii) a jeho detekce v mléce a mléčných výrobcích" FRVS/2012/248 Moťková Petra, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2012
Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek FRVS/2012/375 Hub Miloslav, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2012
Inovace vybavení výukové laboratoře anorganické chemie. FRVS/2012/200 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2012
Inovace výuky laboratorních cvičení z Klinické biochemie II: "Stanovení vybraných katecholaminů v moči pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s coulometrickou elektrochemickou detekcí" FRVS/2012/553 Kanďár Roman, doc. Mgr., Ph.D./
FChT
1-12/2012
Inovace výuky technických prostředků automatizace FRVS/2012/878 Havlíček Libor, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2012
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje X. FRVS/2012/1993 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2012
Literatura dvou jazyků FRVS/2012/634 Čapek Jan, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2012
Multimediální názvosloví anorganických sloučenin FRVS/2012/246 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2012
Multimediální podpora pro výuku předmětu Elektronický obchod FRVS/2012/1030 Filipová Jana, Ing./
FES
1-12/2012
Podpora zavedení nového specializovaného předmětu: Programování vestavěných aplikací FRVS/2012/883 Dobrovolný Martin, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2012
Speciální vybavení pro restaurování papírových artefaktů FRVS/2012/961 Kopecká Veronika, Mgr. art./
FR
1-12/2012
Tvorba nového předmětu Laboratorní cvičení z oboru I zaměřeného na praktickou výuku automatizace FRVS/2012/313 Kupka Libor, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2012
Vybavení učeben pro jazykovou přípravu studentů Fakulty filozofické a rozvoj jejich prezentačních dovedností FRVS/2012/608 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2012
Vytvoření moderní laboratoře instrumentální organické analýzy FRVS/2012/869 Ventura Karel, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2012
Zavedení nových softwarových a hardwarových nástrojů ve výuce osobních počítačů FRVS/2012/337 Macháček Miloslav, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2012
Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce Grafické editory a Základy multimediálních technologií FRVS/2012/1306 Kopecký Zbyněk, Ing./
FEI
1-12/2012
Zavedení nových softwarových technologií do výuky předmětů Numerické metody optimalizace a Aplikovaná matematika FRVS/2012/1122 Rak Josef, RNDr., Ph.D./
FEI
1-12/2012
Zavedení preparativní kapalinové chromatografie do laboratoří identifikace, určování struktury a stanovení organických látek FRVS/2012/822 Česla Petr, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2012
Zavedení předmětu Paralelní programování FRVS/2012/1139 Pidanič Jan, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2012
Zkvalitnění technického vybavení výukové laboratoře Univerzitního ekologického centra Univerzity Pardubice FRVS/2012/110 Chýlková Jaromíra, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2012
Zpřístupnění recenzovaných časopisů Univerzity Pardubice v systému Open Journal System FRVS/2012/352 Melicharová Lucie, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2012

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2012 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012