Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
Antropologie moderní Afriky FRVS/2011/517 Horáková Hana, doc. PaedDr., PhD./
FF
1-12/2011
Čištění laserem ve výuce restaurování památek FRVS/2011/1462 Ďoubal Jakub, Mgr. art., Ph.D./
FR
1-12/2011
Inovace a rozvoj laboratoří technických oborů FRVS/2011/248 Tesař Miroslav, doc. Ing., CSc./
DFJP
1-12/2011
Inovace a zkvalitnění výuky předmětu Základy dopravní techniky s vazbou na další vybrané předměty FRVS/2011/1116 Lata Michael, doc. Ing., PhD./
DFJP
1-12/2011
Inovace datových sad pro výuku geografických informačních systémů FRVS/2011/1721 Jedlička Martin, Ing./
FES
1-12/2011
Inovace odborných laboratoří pro výuku chirurgických a onkologických předmětů FRVS/2011/909 Taliánová Magda, PhDr., Ph.D./
FZS
1-12/2011
Inovace odborných učeben audiovizuálním vybavením na Fakultě zdravotnických studií FRVS/2011/1252 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D./
FZS
1-12/2011
Inovace předmětu Audit podniku a jeho operací FRVS/2011/755 Svoboda Ondřej, Ing., Ph.D./
FES
1-12/2011
Inovace předmětu Finanční řízení FRVS/2011/574 Tvrdíková Pavlína, Ing., Ph.D./
FES
1-12/2011
Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin" - zavedení úlohy "Analýza kyselosti a antioxidačních vlastností vína" FRVS/2011/260/F6/a Adam Martin, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2011
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Chromatografická analýza mastných kyselin v lidské plazmě" FRVS/2011/1256 Čegan Alexander, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2011
Inovace předmětu Úvod do informačních systémů FRVS/2011/1010 Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2011
Inovace studijního předmětu Geodézie a kartografie na Dopravní fakultě Jana Pernera FRVS/2011/976 Šmejda Aleš, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2011
Inovace technického studijního předmětu Digitální navrhování na Dopravní fakultě Jana Pernera FRVS/2011/1105 Lopour Pavel, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2011
Inovace technického vybavení pro výuku elektrotechnických předmětů FRVS/2011/3298 Dvořák Karel, Ing./
DFJP
1-12/2011
Inovace tribotechnické laboratoře FRVS/2011/287 Machalíková Jaroslava, doc. RNDr., CSc./
DFJP
1-12/2011
Inovace vybavení laboratoře pro výuku techniky tyristorových výkonových měničů FRVS/2011/1007 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2011
Inovace výuky automatického řízení a měření neelektrických veličin FRVS/2011/1746 Havlíček Libor, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2011
Inovace výuky zaměřené na návrh optických komunikačních systémů FRVS/2011/1947 Štěpánek Ladislav, Ing./
FEI
1-12/2011
Inovace výuky zaměřené na výuku modulačních metod FRVS/2011/1552 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2011
Inovační předmět Rozmluvy a promluvy v německém jazyku FRVS/2011/1619 Zyková Sylvie, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2011
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IX. FRVS/2011/1046 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2011
Interaktivní terminologická databanka FRVS/2011/2178 Bezdíčková Zuzana, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2011
Moderní mikro infračervená spektrometrie v restaurování FRVS/2011/609 Hurtová Alena, Ing./
FR
1-12/2011
Možnosti využití difusně reflektančních spekter pevných materiálů - nová laboratorní úloha FRVS/2011/1732/G1 Priecel Peter, Ing./
FChT
1-12/2011
Multimediální podpora výuky skupiny předmětů Rozhodovací procesy FRVS/2011/1919 Křupka Jiří, doc. Ing., PhD./
FES
1-12/2011
Multimediální studijní opora pro předmět Počítačové sítě 1 FRVS/2011/1795 Horák Oldřich, Ing. Mgr., Ph.D./
FES
1-12/2011
Raná výuka cizích jazyků FRVS/2011/769 Černá Monika, PaedDr., Ph.D./
FF
1-12/2011
Rozšíření a modernizace předmětu Laboratoř z analytické chemie/Laboratoř z instrumentálních metod analytických FRVS/2011/1230 Fischer Jan, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2011
Spektrofotochemická laboratoř FRVS/2011/580 Hrdina Radim, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2011
Stanovení olejů jako stabilizátorů bezdýmných prachů metodou plynové chromatografie po úpravě vzorku vhodnou extrakční technikou. FRVS/2011/1193 Fryš Ondřej, Ing./
FChT
1-12/2011
Tvorba nového předmětu Interakce veřejného a podnikatelského sektoru FRVS/2011/258 Tetřevová Liběna, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2011
Tvorba studijního předmětu Základy vybraných stimulačních technik FRVS/2011/377 Říhová Linda, Mgr./
FZS
1-12/2011
Vybavení laboratoře zaměřené na rádiovou komunikační techniku FRVS/2011/1554 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2011
Vytvoření mobilní počítačové učebny vybavené statistickým softwarem FRVS/2011/1655 Linda Bohdan, doc. RNDr., CSc./
FES
1-12/2011
Zavedení nových softwarových nástojů ve výuce předmětu Systémy Computer-aided design FRVS/2011/1633 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr./
FEI
1-12/2011
Zavedení vývoje mobilní aplikací v Javě ve výuce informačních technologií FRVS/2011/1548 Čegan Lukáš, Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2011
Zřízení počítačové laboratoře pro výuku modulu Analytické a modelovací metody FRVS/2011/1774 Petr Pavel, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2011

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011