Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
Analýza významných silic v mátových čajích s využitím moderní mikroextrakce jednou kapkou. FRVS/2010/1183 Pavlíková Petra, Ing./
FChT
1-12/2010
Experimentální modelování kompozitů pro automobily FRVS/2010/1057 Krmela Jan, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2010
Fyzikální model dvanáctipulzního usměrňovače FRVS/2010/864 Mlynařík Ladislav, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2010
Inovace a rozvoj tribotechnické laboratoře FRVS/2010/16 Machalíková Jaroslava, doc. RNDr., CSc./
DFJP
1-12/2010
Inovace a rozvoj výukového počítačového a audiovizuálního vybavení učeben Fakulty zdravotnických studií FRVS/2010/2253 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D./
FZS
1-12/2010
Inovace laboratoře pro výuku technických předmětů FRVS/2010/1101 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2010
Inovace laboratoří z ekologických aspektů chemických technologií FRVS/2010/1887 Weidlich Tomáš, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2010
Inovace počítačové učebny pro podporu výuky metod strategického a procesního řízení FRVS/2010/1152 Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2010
Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin" zavedením úlohy "Ověřování kvality ovocných šťáv" FRVS/2010/981 Švecová Blanka, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2010
Inovace předmětu "Laboratoř z obecné a anorganické chemie II" FRVS/2010/1928 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2010
Inovace předmětu Techniky restaurování ve čtyřech studijních oborech FRVS/2010/3175 Novotný Jiří, doc. akad. soch./
FR
1-12/2010
Inovace studijního předmětu: Ošetřovatelská péče o šestinedělku, alternativní metody v porodnictví FRVS/2010/2155 Erbenová Věra, Mgr./
FZS
1-12/2010
Inovace vybavení laboratoře pro výuku odborných předmětů s podporou programu Matlab/Simulink FRVS/2010/902 Pidanič Jan, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2010
Inovace výuky laboratorních cvičení z mikrobiologie FRVS/2010/1593 Mosio Petra, RNDr., Ph.D./
FChT
1-12/2010
Inovace výuky zaměřené na senzory a měření neelektrických veličin FRVS/2010/2625 Rozsíval Pavel, Ing./
FEI
1-12/2010
Inovace základního vybavení výukové laboratoře organické chemie. FRVS/2010/1088 Kulhánek Jiří, prof. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2010
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VIII. FRVS/2010/1910 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2010
Laboratoř operačních systémů a pokročilých serverových aplikací FRVS/2010/521 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr./
FEI
1-12/2010
Modernizace výuky laboratoří z obecné a speciální mikrobiologie FRVS/2010/1895 Kroupa Tomáš, Mgr./
FChT
1-12/2010
Multimediální pracoviště sdílené výuky FRVS/2010/1541 Koblížková Andrea, Ing., Ph.D./
RÚ a CÚ
1-12/2010
Novověké sochařské památky jako pramen studia kulturní historie FRVS/2010/508 Panoch Pavel, doc. Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2010
Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium FRVS/2010/1884 Čegan Alexander, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2010
Rozšíření výuky předmětu Základy číslicové techniky FRVS/2010/1798 Marek Josef, Ing., CSc./
FEI
1-12/2010
Rozvoj a inovace laboratorních cvičení z fyziky FRVS/2010/1465 Pirkl Slavomír, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2010
Rozvoj analytické laboratoře Univerzitního ekologického centra FRVS/2010/329 Chýlková Jaromíra, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2010
Současnost a reálie Slovinska - multimediální průvodce FRVS/2010/332 Kozár Aleš, Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2010
Stanovení testosteronu v potravinových doplňcích metodou plynové chromatografie po derivatizaci FRVS/2010/2121 Dvořák Bohuslav, Ing./
FChT
1-12/2010
Tvorba cvičení k předmětu Počítačové sítě2 a Počítačové sítě3 FRVS/2010/1099 Fidler Tomáš, Ing./
FEI
1-12/2010
Tvorba nového předmětu Ekonomika ochrany životního prostředí FRVS/2010/1508 Munzarová Simona, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2010
Tvorba nového předmětu Environmentální účetnictví FRVS/2010/1483 Keřt Radim, Ing. et Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2010
Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů FRVS/2010/1636 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2010
Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce předmětu Počítačová grafika 3D a grafická API FRVS/2010/2154 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr./
FEI
1-12/2010
Zřízení a inovace odborných laboratoří pro praktickou výuku na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice FRVS/2010/2467 Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D./
FZS
1-12/2010

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010