Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
E-learningový kurz rozvíjející komunikativní dovednosti v anglickém jazyce pro zdravotnická studia FRVS/2009/2479 Krčmář Petr, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2009
Implementace technologie GPS do výuky předmětu Geografické informační systémy II FRVS/2009/1643 Sedlák Pavel, Mgr., Ph.D./
FES
1-12/2009
Inovace a rozvoj bezpečnosti vnitřní datové sítě včetně řešení vzdáleného přístupu uživatelů k aplikacím podporujícím vzdělávání na Univerzitě Pardubice FRVS/2009/667 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2009
Inovace laboratorní výuky předmětů obecné elektrotechniky a elektrického měření FRVS/2009/1445 Pidanič Jan, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2009
Inovace laboratorních cvičení ochrany životního prostředí FRVS/2009/1527 Dušek Libor, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2009
Inovace laboratoře pro výuku elektroniky a elektrotechniky FRVS/2009/1189 Černý Ondřej, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2009
Inovace laboratoří pro praktickou výuku v nelékařských zdravotnických oborech FRVS/2009/331 Škvrňáková Jana, Mgr., Ph.D./
FZS
1-12/2009
Inovace předmětu "Laboratorní techniky pokročilých laboratorních syntéz" FRVS/2009/187 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2009
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Separace a identifikace enzymů" FRVS/2009/483 Čegan Alexander, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2009
Inovace předmětu Manažerské kvantitativní metody FRVS/2009/2456 Machač Otakar, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2009
Inovace předmětu Multimedia pro učitele FRVS/2009/1617 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2009
Inovace vybavení laboratoře pro výuku elektroniky a diagnostiky silničních vozidel FRVS/2009/1017 Mašek Zdeněk, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2009
Inovace výuky laboratorních cvičení z obecné biochemie zavedením dvou nových úloh: "Elektroforéza sérových bílkovin" a "Stanovení kyseliny askorbové pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí" FRVS/2009/1275 Kanďár Roman, doc. Mgr., Ph.D./
FChT
1-12/2009
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VII. FRVS/2009/609 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2009
Komplexní systém dodávání dokumentů akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Pardubice FRVS/2009/398 Jankovská Blanka, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2009
Modernizace laboratoří z chemického inženýrství FRVS/2009/705 Jiránková Hana, Ing., Dr./
FChT
1-12/2009
Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu FRVS/2009/27 Hub Miloslav, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2009
Počítačové centrum pro výuku a zpracování restaurátorské dokumentace FRVS/2009/317 Hurtová Alena, Ing./
FR
1-12/2009
Příprava laboratorní úlohy "Studium termického chování skel" FRVS/2009/794 Vosejpková Kateřina, Ing./
FChT
1-12/2009
Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií FRVS/2009/820 Šotek Karel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2009
Tvorba nového předmětu Úvod do studia gender history. Inovace magisterského programu Historie, oboru Kulturní dějiny FRVS/2009/560 Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2009
Vytvoření studijního předmětu Intercultural communicative competence v přípravném vzdělávání učitelů anglického jazyka FRVS/2009/1403 Kostková Klára, Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2009
Zřízení víceúčelové počítačové učebny pro modernizaci výuky oboru Polygrafie FRVS/2009/611 Kaplanová Marie, prof. RNDr., CSc./
FChT
1-12/2009

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2009 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009