Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
Biochemie pro bakalářské studium chemie a technické chemie FRVS/2008/797 Čegan Alexander, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2008
Dvouměsíční pobyt profesora N. N. Kradina (Rusko) na Univerzitě Pardubice FRVS/2008/1698 Skalník Petr, PhDr., CSc./
FF
1-12/2008
Etnografika v českých historických pramenech do konce 18. století FRVS/2008/1587 Kašpar Oldřich, doc. PhDr., CSc./
FF
1-12/2008
Inovace a tvorba laboratorních cvičení z Fyzikální chemie FRVS/2008/1267 Lochař Václav, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2008
Inovace laboratorních cvičení z fyziky FRVS/2008/1755 Pirkl Slavomír, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2008
Inovace laboratoře elektronové mikroskopie FRVS/2008/483 Schmidová Eva, prof. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2008
Inovace laboratoře pro výuku mikroprocesorového řízení elektrických pohonů FRVS/2008/1832 Šimánek Jiří, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2008
Inovace laboratoří z chemického inženýrství FRVS/2008/393 Jiránková Hana, Ing., Dr./
FChT
1-12/2008
Inovace počítačových učeben na FChT Univerzity Pardubice FRVS/2008/826 Svoboda Ladislav, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2008
Inovace programového vybavení pro výuku předmětů zaměřených na geoinformační technologie FRVS/2008/2036 Komárková Jitka, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2008
Inovace předmětu "Laboratoř analýzy potravin"-zavedení úlohy "Stanovení obsahu fenolických látek a antioxidačních vlastností potravin" FRVS/2008/1167 Červenka Libor, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2008
Inovace předmětu "Laboratoř oboru" - zavedení úlohy "Analýza sérových lipidů" FRVS/2008/796 Čegan Alexander, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2008
Inovace předmětu Laboratoř organické syntézy I FRVS/2008/219 Drabina Pavel, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2008
Inovace předmětu Psychologie pro manažery FRVS/2008/141 Bednaříková Marie, Ing., CSc./
FChT
1-12/2008
Inovace předmětů zaměřených na počítačové simulace a konstrukce elektronických obvodů FRVS/2008/1808 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2008
Inovace předmětů zaměřených na telekomunikační přenosové systémy a sdělovací zařízení FRVS/2008/2499 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2008
Inovace výuky manažerského účetnictví využitím programu Umberto FRVS/2008/1584 Vávra Jan, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2008
Interaktivní cvičebnice anglické syntaxe FRVS/2008/118 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2008
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje VI. FRVS/2008/1302 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2008
Laboratoř sdělovací techniky FRVS/2008/2197 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2008
Možnosti izolace DNA a její analytická detekce FRVS/2008/1944 Moťková Petra, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2008
Multimediální podpora přednášek, seminářů a laboratoří z anorganické chemie FRVS/2008/1496 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2008
Počítačová učebna CAD FRVS/2008/409 Šefčík Ivo, Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2008
Rozšíření nabídky vzdělávání školitelek odborné praxe studentek FZS FRVS/2008/1685 Erbenová Věra, Mgr./
FZS
1-12/2008
Rozvoj metodiky extrakce organických kontaminantů z vody magnetickou tuhou fází FRVS/2008/879 Kulhánková Michaela, Ing./
FChT
1-12/2008
Tvorba nového předmětu Management chemických a potravinářských výrob FRVS/2008/507 Branská Lenka, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2008
Výuka odborného anglického jazyka pro učitele ošetřovatelství FRVS/2008/1734 Hlaváčková Eva, Mgr., Ph.D./
FZS
1-12/2008
Využití vakuové techniky v laboratorní a technologické praxi FRVS/2008/2098 Erben Milan, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2008
Zajištění vysoké dostupnosti aplikací podporujících vzdělávání na Univerzitě Pardubice prostřednictvím diskového pole SAN FRVS/2008/1247 Klápšťová Olga, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2008
Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT FRVS/2008/2340 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D./
FEI
1-12/2008

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2008 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008