Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
Další vzdělávání učitelů odborného anglického jazyka FRVS/2007/836 Koblížková Andrea, Ing., Ph.D./
FF
1-12/2007
Inovace a rozšíření činnosti Informačního a poradenského centra FF FRVS/2007/763 Babková Jana, Ing./
FF
1-12/2007
Inovace bakalářského programu Historické vědy, obor Kulturní dějiny FRVS/2007/896 Lenderová Milena, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2007
Inovace elektrotechnické laboratoře pro výuku FRVS/2007/1523 Doleček Radovan, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2007
Inovace laboratoře klinické biochemie. Zavedení úloh pro screeningové vyšetření fenylketonurie a diagnostiky porfyrií FRVS/2007/1655 Kanďár Roman, doc. Mgr., Ph.D./
FChT
1-11/2007
Inovace laboratoře na výuku mikroprocesorové techniky FRVS/2007/1927 Novák Jaroslav, prof. Ing., CSc./
DFJP
1-12/2007
Inovace, modernizace a rozvoj úloh v laboratořích analytické chemie FRVS/2007/839 Ventura Karel, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2007
Inovace předmětu Experimentální metody strukturálního výzkumu FRVS/2007/1575 Jambor Roman, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2007
Inovace předmětu "Řízení jakosti a spolehlivosti v dopravě" FRVS/2007/1857 Lánský Milan, prof. Ing., DrSc./
DFJP
1-12/2007
Inovace redislokované laboratoře obecné a anorganické chemie pro bakalářské studijní programy FRVS/2007/118 Černošek Zdeněk, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2007
Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií FRVS/2007/722 Kleprlík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2007
Inovace systému obrazové analýzy uměleckých objektů infračervenou kamerou FRVS/2007/1864 Černý Adam, BcA./
FR
1-12/2007
Inovace výuky předmětů Obecná a anorganická chemie I a Obecná a anorganická chemie II FRVS/2007/1832 Vlček Miroslav, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2007
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje V. FRVS/2007/1842 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2007
Multimediální opora kursu Příprava na klinický rok FRVS/2007/1659 Černá Monika, PaedDr., Ph.D./
FF
1-12/2007
Novověké sgrafitové a malované fasády jako pramen k poznání kulturní historie FRVS/2007/1153 Panoch Pavel, doc. Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2007
Organokovové sloučeniny s vazbou mezi kovy 4. a 14. skupiny periodické soustavy FRVS/2007/1080 Bareš Josef, Ing./
FChT
1-12/2007
Rozvoj laboratoře Katedry dopravní infrastruktury DFJP UPa FRVS/2007/1401 Doležel Vladimír, doc. Ing., CSc./
DFJP
1-12/2007
Soužití plodné i bolestné (Češi, Němci a Židé v Českých zemích 1880 - 1938) FRVS/2007/1389 Mlejnek Tomáš, Mgr./
FF
1-12/2007
Tvorba a realizace elektronické formy on-line kurzu FRVS/2007/85 Pospíšilová Linda, Mgr./
FF
1-12/2007
Tvorba e-learningového kurzu pro předmět Municipal Finance FRVS/2007/1996/F5/d Provazníková Romana, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2007
Vybavení posluchačské laboratoře z organické chemie vakuovou a odpařovací technikou FRVS/2007/25 Hanusek Jiří, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2007
Vybudování digitálního repozitáře pro zpřístupňování a archivaci závěrečných vysokoškolských prací a jeho integrace do informačního systému Univerzity Pardubice FRVS/2007/510 Prochásková Iva, Mgr./
RÚ a CÚ
1-12/2007
Vytvoření předmětu Curriculum Development ve studijním oboru Učitelství anglického jazyka FRVS/2007/864 Brebera Pavel, Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2007
Vývoj a optimalizace přípravy polystyrenových a hybridních kapilárních monolitických kolon pro separace biologicky aktivních látek FRVS/2007/735 Kučerová Zdeňka, Ing./
FChT
1-12/2007
Zavedení nového předmětu Prezentační techniky FRVS/2007/631 Trnková Lorencová Radmila, Ing., Ph.D./
FF
1-12/2007
Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií FRVS/2007/2259 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2007

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2007 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007