Název projektu Číslo projektu Řešitel za UPa Období realizace
Multimediální zpracování přednášek o křesťanství FRVS/2006/1774 Prázný Aleš, doc. PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2006
Akvizice a zpřístupnění elektronických knih z oblasti filozofie, religionistiky a teologie FRVS/2006/178 Říhová Jitka, Ing./
RÚ a CÚ
1-12/2006
Experimentální, teoretické a biologické studium cytostaticky aktivních vanadocenových komplexů FRVS/2006/1135 Paláčková Hana, Mgr./
FChT
1-12/2006
Inovace cvičení předmětu Daňový systém ČR FRVS/2006/2393 Čekanová Libuše, Ing., Ph.D./
FES
1-12/2006
Inovace laboratoře výpočetní techniky pro podporu výuky procesního řízení FRVS/2006/2322 Šimonová Stanislava, doc. Ing., Ph.D./
FES
1-12/2006
Inovace obsahu předmětu "laboratorní cvičení z obecné a anorganické chemie II". FRVS/2006/644 Nádvorník Milan, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006
Inovace posluchačské laboratoře organické chemie FRVS/2006/976 Kulhánek Jiří, prof. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2006
Inovace předmětu "Laboratoře z chemie organokovů" FRVS/2006/27 Dostál Libor, doc. Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2006
Inovace předmětu řízení a kontrola jakosti v dopravě a jeho využití pro univerzitu třetího věku FRVS/2006/1784 Lánský Milan, prof. Ing., DrSc./
DFJP
1-12/2006
Inovace předmětů s environmentálním zaměřením FRVS/2006/3143 Píša Radek, Ing./
DFJP
1-12/2006
Inovace předmětu Syntax anglického jazyka zařazením korpusové lingvistiky FRVS/2006/2205 Ježková Šárka, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2006
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře Univerzitního ekologického centra FRVS/2006/1125 Chýlková Jaromíra, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006
Inovace studijního předmětu Dějiny každodennosti II FRVS/2006/1008 Kubeš Jiří, doc. Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2006
Inovace výuky předmětu Analytická chemie I. FRVS/2006/590 Šrámková Jitka, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006
Interaktivní paleografická čítanka k dějinám Pardubického kraje IV. FRVS/2006/2825 Vorel Petr, prof. PhDr., CSc./
FF
1-12/2006
Modernizace laboratoří Analytická chemie III. a Laboratoř oboru I. FRVS/2006/683 Fischer Jan, doc. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006
Multimediální podpora předmětu "Teorie systémů I" FRVS/2006/939 Křupka Jiří, doc. Ing., PhD./
FES
1-12/2006
Multimediální podpora seminářů obecné a anorganické chemie FRVS/2006/1015 Vinklárek Jaromír, prof. Ing., Dr./
FChT
1-12/2006
Multimediální podpora výuky managementu FRVS/2006/145 Bednaříková Marie, Ing., CSc./
FChT
1-12/2006
Multimediální text pro podporu výuky předmětu Finanční management FRVS/2006/1158 Pecinová Zuzana, Ing., Ph.D./
FChT
1-12/2006
Přednáškový pobyt britského lektora Paula Emmersona - inovace a nové trendy v Business English FRVS/2006/3004 Hloušková Jitka, PhDr., Ph.D./
FF
1-12/2006
Rozvoj termoanalytických metod studia procesů krystalizace skel pro přípravu skelně-krystalických biokeramických materiálů - Ing. Pospíšil FRVS/2006/1341 Koudelka Ladislav, prof. Ing., DrSc./
FChT
1-12/2006
Softwarová podpora výuky předmětů zaměřených na počítačovou grafiku FRVS/2006/914 Machalík František, RNDr./
DFJP
1-12/2006
Správná laboratorní praxe pro magisterské studium FRVS/2006/185 Čegan Alexander, prof. Ing., CSc./
FChT
1-12/2006
Tvorba laboratorní výuky v předmětech zaměřených na automobilní techniku FRVS/2006/1462 Gregora Stanislav, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2006
Tvorba nového předmětu Malé a střední podnikání a příprava studijních materiálů distanční opory FRVS/2006/1838 Brodský Zdeněk, Ing., Ph.D./
FES
1-12/2006
Tvůrčí psaní na webu. FRVS/2006/1394 Studený Jiří, Mgr., Ph.D./
FF
1-12/2006
Zavedení nového předmětu "Projektový management" FRVS/2006/289 Kampf Rudolf, doc. Ing., Ph.D./
DFJP
1-12/2006
Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh elektronických zařízení FRVS/2006/3397 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc./
FEI
1-12/2006

RÚ - rektorátní útvar
CÚ - celouniverzitní útvar
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FF - Fakulta filozofická
FChT - chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
FRVŠ - projekty řešené v roce 2006 - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006