Přehled projektů

 

Projekt

Reg. číslo

Řešitel / pracoviště

Období realizace

Celkové náklady

(v tis. Kč)

Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumuCZ.04.1.03/3.2.15.1/0052Ing. Monika Vejchodová /

Odd. pro rozvoj a mezinárodní vztahy

25.10.2005 – 24.10.2007

5 617,4

Jazykové centrumCZ.04.1.03/3.2.15.1/0050Mgr. Yveta Linhartová /

Jazykové centrum

11.11.2005 - 10.11.2007

1 903,6

Rozvoj distančních prvků vzdělávání na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity PardubiceCZ.04.1.03/3.2.15.2/0368Ing. Petr Urbanec /

Fakulta ekonomicko-správní

15.6.2006 – 14.6.2008

2 113,5/0

Inovace formy a obsahu výuky historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzděláníCZ.04.1.03/3.2.15.2/0280Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. / Fakulta filozofická

01. 07. 2006 – 30. 6. 2008

396,7/0

Religionistické vzdělávací centrumCZ.04.1.03/3.1.15.2/0491PhDr. Pavel Titz, Ph.D. /

Fakulta filozofická

1.1.2007 – 30.6.2008

2 884,2

Analýza dalšího profesního vzdělávání (DPV) v Pardubickém kraji (Pk) a pilotní realizace komplexních služeb v oblasti DPV jednotlivcům z vybraných znevýhodněných skupin na trhu práceCZ.04.1.03/3.3.09.1/0001Ing. Petr Urbanec /

Fakulta ekonomicko-správní

01. 11. 2005 – 31.10.2007

644,5

Tvorba nových pracovních míst a vzdělávání zaměstnancůCZ.04.1.03/4.1.02

-

01. 05. 2006 – 30.4.2008

0