Bohatství

Bohatství by mohlo znamenat dlouhý, zdravý, spokojený život, kdy člověk má možnost získávat vzdělání
a současně má přístup k materiálním hodnotám.
Pakistánský ekonom Mahbub al Hak v roce 1990 vymyslel index lidského rozvoje
 
Variabilita tvorby bohatství není totéž co bohatství
Bohatství můžeme chápat mnohem šířeji, souvisí s kvalitou života, proč vytváříme hrubý domácí produkt, abychom se měli lépe? Ptá se docentka Ivana Kraftová, vedoucí Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Porovnává ve svých výzkumech variabilitu bohatství států EU. Snaží se zjišťovat, kde jsou rozdíly. Co je cílem podpory fondů EU. Buď podporovat ty, kteří rostou, aby nadále rostly, nebo podporovat chudší, abychom stírali ekonomické rozdíly a vytvářeli tím větší sociální smír.
 
Regiony soudržnosti jsou statistické jednotky EU a kritériem je počet obyvatel. Ty jsou oprávněné získávat dotace evropských fondů. Nekryjí se se státy ani s kraji, tzv. NUC 2. Pravidla dotací se vyvíjela s rozšiřováním EU.
 
Praha je mezi devítkou vyvolených
Dnes podporu z evropských fondů získává devět nejvýkonnějších evropských metropolí. Vybrána byla města jako například Londýn, Paříž, Hamburg, ale i Praha a Bratislava. Souvisí to se strategií EU, která má zamezit přetrvávající stagnaci Evropy vůči světu, to znamená snaha akcentovat prorůstový cíl vedle toho vyrovnávacího. Pozor, aby při potlačení vyrovnávání regionů nevznikly sociální rozdíly, aby se neobjevovaly chudnoucí regiony. To by bylo špatně.
 
Inteligentní specializace
V současnosti se objevuje myšlenka tzv. inteligentní specializace. To znamená, regiony by se měly zaměřit na to, co je v nich zvláštní, výjimečné. To, co dokáže nastartovat prorůstovou složku jejich vývoje a navíc se ty regiony začnou odlišovat.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.