Příjem pacienta na koronární jednotku... srdeční selhání

Jaká jsou kritéria záchranné lékařské pomoci? Týmy budoucích záchranářů i nemocničního personálu procházejí odborným výcvikem a simulací reálných situací.  Odborné poznatky vcházejí přímo do praxe, i to je úloha vědecko-výzkumných pracovišť Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
 
Studenti v odborném výcviku bojují o život pacienta. Přístroje i medikace mají k dispozici. Ale pozor: číhá na ně i lest.
 
Témata oborných prací jsou v medicíně živá, hmatatelná. Teorie v lékařství neexistuje. O to více zodpovědné jsou studie a odborné publikace akademiků.
 
Praktická výuka je typická pro všechny katedry a obory Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Dnešní simulaci na koronární jednotce studentům připravil tým Mgr. Jana Pospíchala z oboru zdravotnický záchranář – oddělení urgentní péče Katedry ošetřovatelství.
 
Lidé věří pomoci lékařů. Totéž platí o nemocničním personálu. A přijít včas, včas diagnostikovat a ošetřit, je práce zdravotnických záchranářů, kteří byli a jsou studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
 
 Jana Davidová
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.