Když domorodci studují aneb Jak se řízení českého podnikatelského prostředí dá přenést do Zambie

Africká Zambie je známá Viktoriinými vodopády, domorodci je nazývají Hromový kouř, tak představil přírodní zajímavosti bývalý zambijský student Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, dnes inženýr Stanley Kadanta. Doplnil, že Zambie je bohatá i svými nalezišti, především mědi, kobaltem a smaragdy.
 
Docentka Ivana Kraftová spolu s Ing.  Kadantem publikovali práci o zambijské ekonomice a jejich podmínkách. Ekonomové vědí, že se jedná o takzvaný primární sektor ekonomiky země. Je problémem, kam plynou prostředky z těžby za komoditu. Získávají je těžaři a daně státu. A dál už záleží na lidském potenciálu země, z hlediska řízení země, její politiky a ekonomiky. A to už není jednoduché. V Zambii žijí obyvatelé velmi bohatí, rodinné domorodé klany, kteří prosperují jen z prodeje, z těžby, a lidé velmi chudí. V těchto rozvojových zemích je typické, že funguje primární a terciální sféra ekonomiky. Sekundární, tedy zpracovatelský průmysl, je potlačen.
 
Karel Čapek vysvětluje
Docentka Ivana Kraftová odlehčuje vyprávění replikou z díla Karla Čapka, který uvažuje o lidech žijících v místech, kde je vegetační hojnost, jako o línějších, než lidé v severských zemích. Uvažuje, že Zambie může využít sektor terciální, a to turistiku, hotelnictví. To je to, co by Zambii mohlo přinést posun v ekonomice.
 
Pomoc Zambii – vzdělání
Ing. Stanley Kadanta uvažoval, jak by se řízení českého podnikatelského prostředí dalo přenést do Zambie. Ale v Zambii nejsou pravidla, a pokud jsou stanovena, nejsou dodržována. Nelze tedy přenést. Ing. Stanley Kadanta nesouhlasí s tím, že v Zambii vládne určitý rodinný klan, a ten si usurpuje práva na využití prostředků, které tam vznikají, anebo prostředky, které do země vstupují, si ponechává. Uvádí konkrétní příklad: finanční pomoc, kterou poskytla Světová banka, nešla tam, kam bylo určeno.
 
Docentka Kraftová oceňuje názory bývalého studenta Ing. Stanleye Kadanta a doplňuje, že jediná možná cesta, jak zambijské ekonomice pomoci vybudovat variabilitu tvorby bohatství země, vyšší hrubý domácí produkt, je vytvořit nejen pravidla, ale mít vzdělané respektující podnikatele i státní instituce. Vzdělané lidi. Ale to je běh na dlouhou trať.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.