Odpružení je důležitý parametr klidné, nedrkotavé jízdy vlakem

Měření prototypu flexikol pružin lokomotivy připravuje Jakub Vágner  z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
 
Stojíme u konstrukce zatěžování, jakési brány, jsem pozvána ke zkušebnímu stavu flexikol pružin, obecně na zkoušky vypružení v dynamické laboratoři. Zkouší se zde různé typy pružiny z kolejových vozidel, vagonů, lokomotiv. Docent Bohumil Culek popisuje zkušební prostor. Stojíme na upínacím poli, tvoří ho ocelolitinová deska, na kterou se upevňuje vzorek. Nad deskou je vztyčen mohutný ocelový rám, ona brána či šibenice. Na něm jsou připevněny zatěžovací válce. My máme válec, který vyvine sílu až 60 tun, pro srovnání – nápravová síla dvojkolí vlaku má sílu 22,5 tuny.
 
Simulace jízdy vlaku a práce pružin podvozku lokomotivy
 
Deformuje se pružina svisle, tedy simuluje se zátěž vozu na pružinu – a příčně, simuluje se jízda vozidla v oblouku a pohybující se podvozek pod vozidlem. Získáváme tak charakteristiky pružin. Vysvětluje Ing. Jakub Vágner, PhD.
Skláníme se k pružině a docent Bohumil Culek ukazuje na hadičky a hadice. Vedou ze strojovny a v každé je tlak 280 atmosfér. Liší se průtokem, protože každý válec má jinou potřebu oleje. Nechybí čtyřiadvacetihodinové odsávání přebytku.
 
Největší zatížení na pružinu je 8,5 tuny
 
Pružina do výšky přes metr má hmotnost 85 kilogramů, zatěžování probíhá v různých sekvencích, největší zatížení právě pozorujeme, je 8, 5 tuny na pružinu shora, příčně 2,5 tuny.
 
Pružina se zdeformuje. Pro mne nepatrně. Výsledky pozorujeme už v počítači. Dnes probíhaly závěrečné zkoušky třítýdenní práce – výsledkem jsou tři čísla, která jsou cenným podkladem pro simulační výpočty a návrh vozidla. Jsou použity pro bezpečnost vozidla. Klidná tichá jízda je i jedním z parametrů, který určuje, jestli se vozidlo bude vyrábět. Změřili jsme i vše kolem pružiny, aby simulace byla co nejbližší provozu, aby vozidlo mohlo být podle těchto parametrů navrženo a vyráběno, ukončí Ing. Jakub Vágner, rozloučí se se mnou a z chodby slyším, jak s docentem Culkem debatují o zkoušce na vedlejší konstrukci, „šibenici“ nebo „bráně“? Bráně k novým výzkumům.
 
Jana Davidová
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.