Velký vědecký festival

Na pardubickou třídu Míru se „nastěhovaly laboratoře“ akademiků a vysokoškoláků všech sedmi fakult Univerzity Pardubice a dalších spřátelených institucí.
 
„Zajímavosti ze světa vědy a techniky tu poznávají jak žáci základních a středních škol, tak zájemci všech věkových kategorií z řad veřejnosti,“ přiblížil prorektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Kulhánek. „Celodenní program plný pokusů a poučení, her a zábavy připravili odborníci a studenti z Univerzity Pardubice,“ dodává Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka a mluvčí.
 
Věda na více než čtyřiceti stanovištích oslavuje 65 let od vzniku vysoké školy
„Pozvali jsme i kolegy z odborných středních škol, Hvězdárny Artura Krause, Národního technického muzea, Tyflocentra, Východočeského muzea, Východočeské galerie a Východočeského divadla,“ představila vedoucí akcí klíčové aktivity Ing. arch. Iva Svobodová a provedla nás jednotlivými laboratorními jarmarečními atrakcemi. Speciálním dalekohledem jsme pozorovali hvězdu Slunce a hned vedle právě slunce vytvořilo můj stín jako střelku slunečních hodin. „Ty mám moc ráda,“ usmála se Iva Svobodová. Připadala jsem si, že mi je stejných 10 nebo 15 let jako těm dětem kolem.
 
Věda, kam se podíváte
Stánek po stánku vyjmenovávala Ing. Wagnerová a my se prodírali blíže, ale všude bylo plno. Slušně jsme postáli, až na nás přijde řada. Ing. arch. Svobodová nás zatím pozvala do divadla na představení Bláznivé nůžky nebo na zámek, do muzea na výstavu o trampingu, dokonce na projížďku lodí.
Vědecko-technický jarmark je festivalem nejen popularizace vědeckých poznatků, ale i setkávání žáků a studentů. Přijíždějí školy z nedalekých měst a jejich celodenní „jarmark“ je pak zatraceně pestrý a zábavný. Ještě jsme koukli do mikroskopu na rozdíl vlákna přírodního a syntetického. Zajímala nás stálost barev na textiliích. Chromofory, které studuje profesor Kulhánek, také nesou barvy, a tak se dal s chemiky-textiláky do řeči. Ještě zkoušíme „hry“ s inteligentními roboty, které jsou připraveny k práci či průzkumu do člověku nebezpečných míst, a pak už obě ženy, Ing. Wágnerová a Ing. arch. Svobodová, odcházejí do „zákulisí“. Jejich zásluhou myšlenka jarmarku žije už po několik let.
 
Univerzita Pardubice Vědecko-technický jarmark pořádá v rámci univerzitního popularizačního projektu Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
S úsměvem jsme procházeli s panem prorektorem Jiřím Kulhánkem dál. Matematici nás provedli tvarově bohatými fraktály, děti si je sami kreslily a ti větší byly překvapené, že rovnice nejsou nejobtížnější a nebýt počítačů, fraktály bychom v jejich tvaru, kráse, opakovatelnosti a množině neviděli. K čemu jsou? Například k modelování chování finančních trhů, rozložení galaxií ve vesmíru nebo k popisu složitosti pobřeží, ale podobných rovnic se používá i v hudbě a na stěně může viset obraz s fraktály.
Nakoukli jsme do hrobu, byl plný dětí, které štětečky očišťovaly právě nalezený střípek z dávné doby – to je ukázka archeologie. A navíc jsme se dozvěděli, že Pardubicko je velmi bohaté na archeologická naleziště.
Prošli jsme všemi stánky, dostala jsem z 3D tiskárny píšťalku, která opravdu píská, „pohrála“ jsem si na mnoha místech s legem – jsou z něho sestaveny různí roboti i tiskárny-plotry. Dokonce solární panely vytvářely elektřinu a rozpohybovaly vrtule, kouzlila jsem s mlhou, bublinami, barevnými roztoky, zažila odvoz raněného, viděla nejstarší elektromotory i nejmodernější motorku pro handicapovaného a nakonec jsme si šli uvařit alginátové neboli želé hady.
 
I toto je velká věda
„Záleží na úhlu pohledu, samozřejmě používá se základní laboratorní vybavení, nicméně i pomocí těchto jednoduchých pomůcek se dají dělat velice zábavné pokusy, názorné a poučné,“ uzavřel naši cestu po Vědecko-technickém jarmarku prorektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Kulhánek. 
 

Jana Davidová

Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.