Evropa jsou stojaté vody. Rok 2014 je zlomovým rokem pro světovou ekonomii

Ekonomka docentka Ivana Kraftová, vedoucí Ústavu regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, se zabývá variabilitou tvorby bohatství zemí – měří se hrubým domácím produktem (to je množství produkce na území daného státu například za rok).
 
Svět ekonomů rok 2014 překvapil
Výzkum mezinárodního měnového fondu říká, že svět se mění z hlediska pozice Číny a USA. Čína byla vždy nejlidnatější zemí světa, až v roce 1890 ji Spojené státy americké z hlediska velikosti hrubého domácího produktu předstihly. V roce 2014 však Čína tvoří větší hrubý domácí produkt než USA.
 
Variabilita tvorby bohatství v zemích EU a ve světě
Tvorba bohatství není totéž co bohatství. Bohatství souvisí s kvalitou života – abychom se měli lépe. Docentka Ivana Kraftová srovnává variabilitu tvorby bohatství v zemích EU a ve světě. Srovnání je patrné ve variabilitě hrubého domácího produktu na obyvatele, který se rozpadne ve spotřebu, investici a domácí produkt. Variabilita z hlediska spotřeby je nejmenší v zemích EU i ve světě. Je zajímavé, že variabilita v investicích je menší v zemích EU než variabilita investic celosvětově. Z hlediska toho je tvorba bohatství a investiční činnost ve světě rozbouřený oceán a v zemích EU klidný rybník se stojatými vodami.
 
Zahltí asijské státy evropský trh?
Jasně je v globální ekonomice vidět, že místo Evropy zaujímá Asie – Čína, Indie. Afrika je kontinent budoucnosti a Čína do Afriky expanduje. Pokud Evropa chce konkurovat, musí jít cestou inovací, hledání nového. Věda. Výzkum. Proti Číně nejsou evropské státy konkurenceschopní, levnou pracovní silou, proto Evropa musí hledat nové produkty, investovat do vědy a výzkumu.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.