Také třídíte odpad? Sběrový papír vyvážíme z Čech. Nová metoda, proč by měl zůstat doma

Metoda frakcionace je výjimečná tím, že z nekvalitního papíru se získají vlákna, která by jinak už neměla v papírenském průmyslu využití. Metodu frakcionace použil Ing. Jan Gojný, Ph.D., a Ing. Ondřej Mikala z Fakulty chemicko-technologické, Ústavu polymerních materiálů, Oddělení dřeva a celulózy.
 
Jan Gojný hledal možnost, aby se co největší množství použitého papíru i nadále zužitkovalo. Většinou se spaluje či kompostuje. V Čechách se spotřebuje 1 milion 380 tisíc tun papíru ročně. Vyrobí se zde 700 tisíc tun – z toho 200 tisíc tun se vyrobí recyklací, ale sběrem se v Čechách vybere 4krát tolik, asi 800 tisíc papíru. Takže 600 tisíc tun sběrového papíru vyvážíme, nejvíce do Číny.
 
Pro papír jsou potřebná dlouhá vlákna
Dosud se recyklace papíru neopakuje, protože znovu recyklovaný papír není dostatečně kvalitní. Kvalita opakovaného použití papíru záleží na délce vláken. Pro papír jsou potřebná dlouhá vlákna.
 
Metoda frakcionace není neznámá, ale...
... ale využívala se v papírnách jako třídič nečistot. S nápadem využití přístroje frakcionátoru – po určité úpravě – přišel Ing. Jan Gojný, Ph.D.  Metodou frakcionace by mělo být dosaženo oddělení krátkých, a již velice fibrilovaných vláken, od vláken, která jsou delší a jejich mechanické vlastnosti by tím pádem měly být lepší.
 
V laboratoři jsou vany s vodou i mlýny
Sběrový recyklovaný papír namočíme do vany s vodou. Hmota přeteče do rozvlákňovače. Z hmoty papíru ve frakcionátoru separujeme delší vlákna od kratších vláken. A také odstraňujeme barvy. Frakcionátor je založen na principu tlakového třídění. Z takto frakcionovaných vláken – vodnatá hmota – jsme zakrátko připravili archy papíru známým způsobem – papírová hmota na síto, vykapat, překlopit a nechat vysušit. Po vysušení doktorand Ing. Ondřej Mikala změřil mechanické vlastnosti a množství nečistot.
Tento nápad po mnoha zkouškách a měřeních bude uveden do průmyslového zpracování. 

Metoda frakcionace zvýší využití již recyklovaného papíru i výslednou kvalitu sběrového papíru po následné recyklaci. 

Jana Davidová

Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.