Dynamická laboratoř má „mohutné srdce“

Výzkumné a výukové centrum Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v Doubravicích má své tajemné podzemí. Co všechno se v něm ukrývá? Na prohlídku nás vzali Bohumil Culek a Jakub Vágner.
 
Vcházíme do poněkud větší laboratoře. Výška jako skokanský můstek do vody, délka a šířka plaveckého stadionu. Na zpevněných plochách stojí několik pro mne šibenic, odborně řečeno konstrukce zatěžovacích strojů.
 
Účelem dynamické laboratoře je zkoumat dynamické vlastnosti konstrukcí
 
A tak tu vidím kusy ocelových mostů, vozidel – šroubovitou pružinu z elektrické lokomotivy, kus karoserie z automobilu nebo podivné plasty, sklo.  Zkouší se, jak kmitají, jaké mají frekvence, jaké mají vibrace. Ověřují se nové materiály, počítačové modely.
 
Hydraulický rozvod vysokotlakového oleje
 
Kolem na zemi leží hadice a hadičky plné žlutého oleje. Zatěžovací stroje v laboratoři jsou napojeny na hydraulický rozvod vysokotlakového oleje. Zdroj je ve strojovně v podzemí.
 
Zuřiví lvi pohánějí veškeré zatěžovací stroje dynamické laboratoře 
 
Docent Bohumil Culek odklopí víko a kolmý žebřík nás zavede do podzemí. Úzká ulička jako tepna obchází masu železobetonu. Mohutnost tohoto upínacího pole je 280 tun. Kvádr posadili na několik pryžových kol – správně vzduchové vypružení. Je to důmyslné odpružení „horní paluby“ – nad námi vibruje jedna ze zatěžovacích zkoušek karoserie, ale hmota železobetonu pohltí veškerou energii, tíži z podlahy laboratoře. Obejdeme kvádr, po zemi se jako Ariadnina nit vinou hadice s olejem směrem do strojovny. Jdeme podél nich. Končí, či začínají mezi třemi elektromotory. Jak hrdé sfingy leží vedle sebe a odpočívají. Ing. Jakub Vágner v laboratoři nad námi zmáčknul tlačítko start. Hluk nás omráčil. Tito zuřiví lvi pohánějí veškeré zatěžovací stroje dynamické laboratoře. Jejich srdce je mohutné.
 
Jana Davidová
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.