Setkáváni kultur židovské a křesťanské

Jejich srovnání je možné jen na konkrétních příkladech, říká Štěpán Lisý z Katedry religionistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
 
Klíčové body polemiky mezi Židy, křesťany a muslimy jsou formálně do velké míry stejné.
 
Klíčové body polemiky mezi Židy, křesťany a Řeky jsou odlišné.
 
Bible byla přeložena do řečtiny, ale už v překladu se můžeme setkat s novými věcmi: je zajímavé, jak se překladatelé snaží přeložit do řečtiny hebrejské myšlení. To je klíčovou otázkou pro soudobou odbornou diskuzi. S tímto tématem se Mgr. Štěpán Lisý M.A., Th.D. setkal i při studiu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.
 
Židovství v polemice reaguje na řecké tradice jiným způsobem než na křesťanství. 
 
Polemika mezi raným křesťanstvím a židovstvím je o interpretaci bible, o článcích víry
Křesťanství vychází z židovství. V rámci židovství vzniká nějaká skupina, která se později vyvine až do křesťanství. Těch skupin bylo mnohem více.
 
Například Karaité v 8. a 9. století se začali vydělovat, argumentují proti dogmatu, například že ústní tora není relevantní pro interpretaci tory - hlavní argument. Byla to myšlenkově vydělená skupina. Židé chápali karaity jakou součást. Postupně se ale myšlenkově více rozcházeli, až se karaité vydělili. Pozor: karaité nejsou křesťané.
 
Židovství a křesťanství spojuje zjevení – tóra
Když porovnáme strukturu židovství, karaitů, ale i křesťanství, tak hlavním pojítkem je zjevení – a to je tóra. Raní křesťané se učili výkladům tóry. A tím hlavním vykladačem je Ježíš Kristus.
 
Ale vzniká polemika o interpretaci tóry, mezi židovským výkladem a křesťanským. Například v Matoušově evangeliu v Desateru přikázání – nesesmilníš.
 
Rabínská tradice uznává „nesesmilníš“, ale v křesťanském pojetí je výklad Ježíše Krista přísnější, už jenom pohledem nesmíš zavadit o ženu.
 
Společný mezi židovstvím a křesťanstvím je výklad Desatera přikázání, shodují se v článcích víry. Ale židovství a křesťanství se liší v interpretaci článků víry.
 
Jana Davidová
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.