Pomocí lipidů lékaři okamžitě poznají nádorovou chorobu či diabetes

Miroslav Lísa z kolektivu výzkumníků Katedry analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se zabývá vývojem metod pro analýzu složení lipidů v různých tkáních.
 
V našem organismu existuje množství různých lipidů, které v něm mají důležité role. A také mají vliv na různá onemocnění. (Pozor: Tuky jsou pouze jednou skupinou lipidů.) Proto se výzkumníci katedry analytické chemie zabývají analýzou složení lipidů v různých nádorových tkáních, plazmě, moči.
 
Cílem je najít diagnostické metody přesné a rychlé
Kolektiv výzkumníků hledá lipidy, které ukazují na dané onemocnění. Jakým druhem, podtypem choroby pacient trpí, v jaké fázi onemocnění je.
 
Hmotnostní spektrometry identifikují zkoumané látky
Výsledný chromatogram, jeho křivka, ukazuje, jaké molekuly lipidů jsou obsaženy v analyzované lidské tkáni. Srovnáním vzorků zkoumané látky následně zjišťují změny v tkáni.
 
Nová metoda – superkritická fluidní chromatografie
V nové metodě se používá takzvaná superkritická kapalina – oxid uhličitý. Na základě ohřátí a v určitém tlaku je kapalina oxidu uhličitého v superkritickém stavu, a tím má vlastnosti, které se hodí pro separaci molekul lipidů. Vzorek je analyzován na superkritickém fluidním chromatografu. Unikátní v této metodě je šířka lipidů, které analyzují, separují až 25 tříd lipidů v jednom záznamu, další lipidy v rámci daných tříd a v jednom záznamu je asi 450 sloučenin lipidů, molekul.
 
Cesta je dlouhá
Vědecký tým se snaží nastavit parametry, aby metoda byla co nejrychlejší a nejspolehlivější. Musejí nalézt široké spektrum lipidů. Lipidů je mnoho, liší se svými vlastnostmi, snaží se je všechny nalézt, analyzovat.
 
Dnes vědci porovnávají tkáně zdravých a nemocných a nalézají rozdíly. Pokud najdou biomarkery lipidů, které charakterizují nemoc, chtějí nalézt novou jednodušší, rychlejší a méně finančně náročnou metodu analýzy, než je dnes. Už bude cílena na konkrétní biomarkery, látky charakterizující nemoc. Popisu změn lipidů v jejich složení při vzniku a průběhu onemocnění může být využito pro jejich včasnou diagnostiku.
 
Poprvé jsem se o tématu diagnostiky nádorových chorob pomocí lipidů dozvěděla od profesora Michala Holčapka. Před dvěma lety byl nadšený z nového moderního hmotnostního spektrometru.  Hovořili jsme o dalším výzkumu diagnostických metod nádorových chorob. Rozpovídal se o svém kolektivu, jak i chvíle odpočinku tráví společně na slunečné zahradě u grilované pečeně.  Jedním z jeho pokračovatelů je Miroslav Lísa. Jsou ve světě jediným pracovištěm, které se tímto výzkumem zabývá.
 
 Ing. Miroslav Lísa, Ph.D., byl zařazen mezi čtyřicet nejlepších vědců světa do čtyřiceti let v oboru analytické chemie. Žebříček čtyřiceti nejúspěšnějších vědců byl publikován v časopisu The Analytical Scientist.
 
Jana Davidová
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.