Pardubičtí inženýři řídí největší interaktivní model železnice v Čechách

Kamion přijíždí na překladiště, na návěs se připojí železniční podvozek a náklad dál jede po kolejích. Celá souprava se ale klidně vejde do kapsy. Jde totiž o model, na kterém se učí pardubičtí vědci.
 
Mezinárodní dopravní překladiště i úzkorozchodnou trať představí Ing. Ivo Hruban, Ph.D., Ing. Ondřej Štěpán, Bc. Tomáš Hodr z Dopravní fakulty J. Pernera Univerzity Pardubice
V dopravním sále projíždějí mezinárodní vlakové soupravy osobní i nákladní dopravy. Studenti, na chvilku výpravčí, řídí vlaky pomocí zabezpečovacího zařízení od historického mechanického, přes elektrické relé, po nejmodernější elektronické pomocí počítače. Studenti se musí naučit ovládat zabezpečovací zařízení i organizovat provoz na železnici.
 
Koleje, vláčky, kontejnery, automobilové tahače, jeřáby a další modely jsou součástí jednadvacet metrů dlouhého kolejiště a jeho dominanty - mezinárodního dopravního překladiště.
V logistickém terminálu dbají na nové trendy kombinované dopravy. Železniční doprava oproti automobilové chrání životní prostředí a uvolní silniční dopravě.
V překladišti vidíme modely moderní výměnné nástavby, ale i typy kontejnerů a návěsů, které se mohou přepravit po silnici i po železnici.
 
Různé typy železničních vozů:
  • podvojný návěs - přijede po silnici, opatří se železničními podvozky a dále se chová už jako vagon
  • systém rolla - návěs naložíme na železniční vagon i s tahačem.
  • vůz kapsový - má prohlubeň a do ní se ukládají nápravy vozu a tím se snižuje celková výška
  • košové vozy - vnitřní část je vyjímatelná z železničního vozu, na ni najede silniční souprava a koš je vmanipulován do železničního vozu
Popojedeme-li podél kolejí našeho modelu, výhybka nás zavede k lesíku, kde se trať mění v úzkorozchodnou kolej. Již není běžná, ale proč je stále výhodná, prozrazuje Tomáš Hodr.
 
Model slouží k výuce studentů, ale odborníci z Katedy technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty J. Pernera Univerzity Pardubice svými odbornými znalostmi pomáhají technologii provozu na české železnici.
 
Například v rámci racionalizace dopravního provozu byla na Šumavě znovuobnovena jedna železniční stanice. Projektů pro správu železniční cesty je několik, například simulace železničního provozu při zátěži, nebo při změně cest, také psychologické posouzení zátěže strojvedoucích a další.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.