Cestování pro zdravotně postižené může být jednoduché, kdyby...

 
Mohou nevidomí, ale i neslyšící a vozíčkáři bezpečně cestovat i po zemích za našimi hranicemi? Odpověď na tuto a další otázky bylo možné dostat na odborné mezinárodní konferenci, kterou pod názvem Přístup veřejné dopravy v zemích Visegrádské čtyřky pořádala Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.
 
Redaktorka Jana Davidová se na konferenci vydala a oslovila hosty, kteří se problematikou cestování zdravotně postižených zabývají. Zpovídala například předsedu občanského sdružení Svět bez bariér Františka Fuxe, akademiky z Maďarska a Polska i ředitele pardubického letiště Ing. Michala Červinku, Ph.D. Z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se k problematice cestování zdravotně postižených vyjádřil docent Jaroslav Matuška, který také byl garantem této mezinárodní konference. Všichni účastníci se shodli na tom, že podmínky pro cestování zdravotně postižených v Pardubicích i v České republice oproti ostatním zemím Visegrádské čtyřky jsou velmi příznivé.
 
Závěry výměny informací a diskusí nad problematikou přístupnosti veřejné dopravy v zemích V4 budou předány na jednotlivá ministerstva všech zemí V4, aby problematika dopravy zdravotně postižených mohla být vrcholnými institucemi podporována a konkretizována.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.