Teoretické metody otevírají chemikům oči

Profesor Tomáš Wágner pozval do svého výzkumného týmu Dr. Jaakka Akolu z univerzity ve finském Tampere.
 
Dr. Jaakka Akola patří mezi odborníky v oblasti modelováni a počítačových simulací struktury a vlastností pevných látek a obecně materiálů. Dr. Jaakka Akola se zabývá chemií z pohledu fyzika a jeho výpočtů chemici využívají k pochopení, jak vzniká nová látka.
 
Profesor Tomáš Wágner z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické vede výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály. Chemici se zabývají složitějšími strukturami např. amorfními látkami. V amorfních látkách se mění vazební úhly, vzdálenosti, celá struktura je nepravidelná. „Důvod, proč potřebujeme teoretické metody je to“, vysvětluje profesor Wágner, „že současné strukturní metody fyzikální, které jsou běžné pro určení krystalické struktury, nejsou přesné u amorfních látek, proto získané experimentální výsledky musíme vysvětlovat pomocí teoretických předpokladů“.
 
Konkrétní výzkum týmu profesora Tomáše Wágnera se týká iontových vodičů, které by se mohly použít pro iontové spínání a nano iontové paměti. Veškeré procesy, které se dějí při spínání a zapisování do těchto pamětí, jsou spojeny s přenosem stříbrných iontů v chalkogenidových sklech v tenkých vrstvách. Profesor Wágner říká: „Můžeme měřit vnější projevy, tj. elektrický odpor, vodivost, ale vůbec nevidíme do chemické struktury, co se tam může dít, a proto potřebujeme pomoc teoretiků.
 
V projektu pracují akademici ze zahraničí i mladí vědci FChT Univerzity Pardubice, například ing. Iva Voleská, Ph.D. Svými výpočty připravuje chemické struktury látek. Interpretuje experimentální výzkumy. Doplňuje, že „Pomocí změny složení v teoretických výpočtech se může modifikovat použití“. Její kolega z Finska Dr. Jaakka Akola navazuje: „Máme představu, jak by mohla vypadat struktura atomární a snažím se ji pomocí výpočtu zpřesnit a výstupy porovnat s experimentem“.
 
Profesor Tomáš Wágner uzavírá: Teoretické přístupy otevírají chemikům oči. Například: U jednoho materiálu výpočty bylo zjištěno, že uvnitř struktury jsou nano kanály, v kterých mohou být transportovány stříbrné ionty, jichž využíváme pro iontové spínače, pro nano paměti. Některé výpočty jsou objevné a vysvětlují podstatu jevu, proč tak funguje.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.