Děti spaly na hromadách teplého koksu aneb Vše pro dítě!

Říká název nové knihy o světě dítěte v Čechách v době První světové války. Autoři Milena Lenderová, Tomáš Jiránek a Martina Halířová našli nové dokumenty i autentické příběhy, které  dnešního člověka vyděsí.
 
V poslední třetině 19. století přijal zákon o sociálním a zdravotním pojištění, ale v době První světové války se ukázala jeho značná nedostatečnost. Zároveň existoval tzv. Domovský zákoník, který dával obcím povinnost starat se o své příslušníky, takže také povinnost zabezpečit případně osiřelé dítě, ale ani ten neuchránil dítě před nouzí.
 
Více žen pracovalo, dětská kriminalita stoupá
 
Za války i ženy, které dříve nepracovaly, musely zabezpečit rodinu. Děti byly nechané sami sobě, bouří se, narůstá neposlušnost, delikvence, kriminalita. 
 
Učitelé pomáhali v týlu
 
I škola v době první světové války přestává úplně naplňovat roli výchovnou. Děti se potulovaly, nechodily do školy, protože ani učitelé nemohli učit pravidelně, ve školní výuce nebyl vždy systém.
 
Společnost vychovatelů mládeže v Pardubicích
 
Převzala roli vychovatelů. Organizovala hry pro dětské skupiny, řešila nepravosti – děti chodili do lesa kouřit a pít alkohol. V kinech děti například po lidech stříkaly vodu z pistolek a provozovaly další lumpárny...
 
Spolek Česká růže
 
Válka už trvá několik let a v zázemí je čím dál větší hlad. Zvláště ve městech. V Praze na pomoc dětem proto v roce 1917 vzniká spolek Česká růže, který zakládá spisovatelka Růžena Svobodová. Dětem zprostředkovali nutnou výživu. Například se domluvili o podpoře se spolkem uzenářů, který děti podporoval, či vybírali rodiny, které brali děti k obědu či večeři. Posílali děti do rodin na venkov.
Společnost Česká růže působila i v Litomyšli a právě na Litomyšlsko do rodin byli z Prahy z mnohačetné rodiny posláni dva bratři. Jeden z nich svou životní cestu popsal později v životopisné knize. Sedláci ale mnohdy děti zneužívali. A příběh chlapců pokračuje...
 
Práce dítěte ve zbrojovkách
 
I před první válkou dvacátého století ještě stále bylo v sociálně slabých vrstvách pracovní silou dítě. Tato diskriminace nejenže nebyla vyřešena, ale ve válce navíc umocněna prací ve zbrojovkách. Ta vedla k časté nemocnosti. Nejrozšířenější a nejproblematičtější nemocí byla tuberkulóza. 
 
Kniha Vše pro dítě nejen uvede zajímavé informace, ale také příběhy dětí a zároveň otevře mnoho dalších otázek a navazujících témat.
    
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.