Hledání nových látek pomocí interkalace

Interkalační chemie vede k hledání nových látek aneb kyselé prostředí stačí, aby protony lépe pracovaly.
 
To vše se dozvíme a především budeme svědky konkrétní cesty experimentů v klasické laboratoři s baňkami, křivulemi, hadičkami, ale také uvidíme pracovat ojedinělé zařízení na syntézu v mikrovném poli a samozřejmě přejdeme do laboratoří s moderními přístroji.
 
Termín interkalace označuje proces, při němž je molekula (host) umísťována do hostitelské mřížky. Interkalační chemie vede k hledání nových látek, které by mohly sloužit jako hostitelé. Interkalační reakce tak poskytují cestu k syntéze nových pevných látek a dovolují řízené systematické změny jejich fyzikálních vlastností. Tyto materiály mají řadu aplikací, například jako katalyzátory, sorbenty, senzory, elektrochromické displeje, elektrody pro sekundární články (Li-ionové akumulátory).
 
Za velmi perspektivní považuje docent Vítězslav Zima ze Společné laboratoře Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd a Univerzity Pardubice protonově vodivé fosfonáty funkcionalizované karboxylovými a sulfonovými skupinami, tedy látky, které mohou být použity například jako membrány v palivových článcích. Docent Zima také vede základní výzkum materiálů, které mohou být nosiči léku pro orální užití.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.