Setkání v autobuse

Docent Jaroslav Matuška s nevidomým Petrem Hromádkou testovali přístupnost a bezpečnost dopravních prostředků pro zdravotně postižené
 
Namátkou jsme se projeli trolejbusy i autobusy veřejné hromadné dopravy v Pardubicích. Nevidomý Petr Hromádka používal speciální vysílačku, která pravda vypadala jako ovladač televizních programů. Vysílačka na stanicích MHD identifikovala a zároveň upozornila řidiče, že nastupuje nevidomý. Chtěli jsme zjistit, kolik dopravních prostředků MHD v Pardubicích má toto vybavení.
 
Každý vůz MHD v Pardubicích je vybaven počítačovým odbavovacím systémem pro zdravotně postižené
V areálu Dopravního podniku jsme oslovili pana ředitele Ing. Tomáše Pelikána a technické pracovníky Petra Langa a Michala Karbulku. Měli jsme možnost nahlédnout do zázemí. Software počítačového odbavovacího systému pro zdravotně postižené je snadno přenastavitelný podle požadavků dopravy. Zahrnuje ovládání systému pro nevidomé, pro neslyšící jsou instalovány informační tabule, které ukazují současnou a následující stanici. V několika vozech jsou již instalovány nejnovější informační panely i pro neslyšící uprostřed vozu, které čítají více informací, například celou trasu, posuny stanic a čas. Pro vozíčkáře dopravní podniky vlastní více než sto nízkopodlažních vozů, celkový počet používaných trolejbusů i autobusů městské hromadné dopravy je kolem sto třiceti. Ředitel DPMP Ing. Tomáš Pelikán dokázal, i přes výběrové řízení, do projektu pardubického magistrátu (ač dopravní podniky vlastní Magistrát města Pardubic) získat finanční dotaci a celý vozový park je připraven pro používání nevidomých, neslyšících i vozíčkářů.    
 
Docent Jaroslav Matuška ve své odborné práci statisticky zpracovává realitu schopnosti dopravy zdravotně postižených, spolupracuje s organizacemi pro ochranu zdravotně postižených a společně navrhují státním institucím možnosti integrace občanů zdravotně postižených a tím i jejich schopnost dopravy.
 
I nevidomý ve městě vidí
Ovládací zařízení, vysílačka pro nevidomé, může nevidomé informovat o umístění alespoň základních institucí – magistrát, pošta, škola, autobusová stanice, nádraží, ale i obchody, jen musí mít ona instituce nainstalován k oné vysílačce majáček nad vstupem – a to není nemožné. Například před vchodem do knihovny Univerzity Pardubice i na jiných místech kampusu nevidomý zaregistruje potřebnou informaci. Ve městě už jsme nebyli tak úspěšní. A přitom stačí jen vědět, o finančně náročnou investici nejde. Občanům, kteří jsou odkázáni na vozík, města postupně upravují terén, snižují okraje chodníků, ten je třeba upravit i k bezbariérové plošině vozidel MHD, ale blýská se na dobré časy.
 
Od teorie k praxi
Práce docenta Jaroslava Matušky z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice tkví v odborných studiích technické i zákonné možnosti dopravy zdravotně postižených. Nezůstává jen u teorie, ale společně s dalšími institucemi pro postižené podávají konkrétní návrhy ke zlepšení bezpečného cestování zdravotně postižených ve městech i v železniční dopravě.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.