O zajímavostech Vánoc v 19. století s profesorkou Milenou Lenderovou

Poprvé bitva zastavena na Štědrý den!
V zimě je teplo drahé, nesmí ven, negruntovat!
 
V 19. století lidé opouštěli cyklické pojetí času a přecházeli k pojetí času lineárnímu. Vánoce byly důležitou součástí a staly se rodinným svátkem. Začínaly adventním obdobím – časem rozjímání, kdy lidé oproti dnešku negruntovali. Na svátek sv. Mikuláše vzpomíná jako dítě spisovatel Ignát Herrmann. Profesorka Milena Lenderová vybrala úryvek, ve kterém malé dítě v Mikuláši rozpoznalo známé děvče.  
 
První vánoční stromek v roce 1570
O prvním vánočním stromku máme zprávu v brémské kronice, byl rozsvícen v roce 1570. stromky se stavěly více v německých zemích.
 
V prusko-francouzské válce v roce 1870 se na Štědrý večer zastavily boje
Předělem byla v roce 1870 prusko-francouzská válka, ve které na Štědrý den z rozkazu generálů byly poprvé zastaveny bitvy a rozsvíceny vánoční stromky ve všech lazaretech, tak se vánoční stromky dostaly i do Francie.
 
V Čechách se vánoční stromek poprvé rozsvítil v roce 1812
První vánoční stromek rozsvítil v Čechách v roce 1812 ředitel Stavovského divadla Karl Liebich. Vánoční stromy na zámcích rozsvěceli majitelé zámků pro děti svých zaměstnanců. To se rozšířilo v posledním desetiletí 19. století i ve školách. Dárky pod stromečkem nechyběly, pro chudé i oblečení.
 
Vánoční strom republiky od roku 1924
Jeho tradici založil spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek. V roce 1919 na své procházce lesem v okolí Brna-Bílovic právě v období Vánoc nalezl malé ztracené dítě. Prožitek ho velmi zasáhl, a proto v roce 1924 v Brně zorganizoval vztyčení vánočního stromu a uspořádal sbírku pro opuštěné děti.
Za první republiky se ustálily vánoční zvyky ve všech domácnostech. Časopisy podporují tento čas, vydávají reklamy, předpisy na cukroví. V obchodech se prodávají vánoční ozdoby. Cukroví i jídlo bylo podobné jako dnes, jen ne tak bohaté.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.