Anorganické pigmenty

Laboratoř plná tónů barev, pardon, pigmentů
 
Ať se podíváme kamkoli, všude barvy, správně řečeno pigmenty, protože barva je pouhý vjem člověka. Zatímco pigment je konkrétní do ruky uchopitelný například prášek, emulze ap.
 
V laboratoři profesorky Šulcové se specializují na anorganické pigmenty pro vysokoteplotní účely, speciálně do glazury na porcelán či keramiku. A tak nalezneme barevný roztok v trychtýři, barevný povrch na dlaždici a dlaždici v peci.
 
Stovky pigmentů na jednom pracovišti
 
Profesorka Šulcová za dvacet let vykouzlila stovky pigmentů. Všechny jsou z anorganických sloučenin. Chromofor je důležitou částí barevného odstínu. Chromofor jsou ionty s nezaplněnými D nebo F orbitaly. Známé jsou ionty dvojmocného cobaltu - to je krásně modrá barva. Pigmenty žlutého odstínu například vycházejí z lantanoidů, už ne z chromoforu. Zkouší se odstíny z iontů praseodymové žlutě.  Pro zajímavost - praseodymová žluť se tvoří z křemičitanu zirkoničitého a oxidu praseodymu.
 
Jak vzniká nový pigment pro keramickou glazuru?
 
V současnosti tým profesorky Šulcové vyvíjí pigmenty na bázi oxidu ceričitého a další kombinace iontů - od žluté po oranžovou.
Anorganická sloučenina, která má různé varianty a různé množství prvků v sobě, musí projít řadou zkoušek. Pak se přidá glazura (prášek) a opět se zkouší především termická stálost, barevnost, ověřuje se velikost částic, ekologické testy a další. Pracuje se sice metodou pokus - omyl (samozřejmě se znalostí), ale počítačová modelace mnohdy nefunguje, a tak se tým profesorky Šulcové spoléhá na lidský um.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.