K hledání viníků dopravních nehod pomáhají i 3D simulace

Expert na analýzy dopravních nehod docent Ivo Drahotský nás zasvětí do počítačové simulace dopravní nehody a vydáme se s ním pozorovat provoz přímo do města.
 
Technické posuzování dopravních nehod je mimo jiné odborností děkana Dopravní fakulty J. Pernera docenta Ivo Drahotského. Jako expert je zván také k mediálně známým dopravním nehodám. Jeho posudky ovlivňují soudní jednání.
 
Simulace letních pneumatik na námraze? Není problém
Díváme se na monitor počítače a doent Drahotský komentuje. „ Výhodou expertů je softvérový program simulace dopravních nehod. Ale také můžeme v 3D projekci simulovat, jakým způsobem se chová vozidlo s letními pneumatikami na namrzlém povrhu či v jiné nebezpečné situaci.
 
Společně jsme se vydali podél silnice a pozorujeme přechod pro chodce a cyklisty. Podle pravidel by měl cyklista s kola sesednout a přes přechod pro chodce kolo vést. Hovoříme o náhradě škody, pokud dojde k dopravní nehodě cyklisty a motoristy.
 
Doprava má fungovat jako systém, nelze jednu skupinu preferovat na úkor jiných.
 
Kruhové křižovatky jsou dalším tématem dopravních nehod, zvláště pokud kruhová křižovatka je projektována na hranici norem. Závěrem je konstatování, že řidič zodpovídá za situaci na silnici, i když řešení dopravního projektanta může být sporné.
 
Povinnost být ohleduplný je i v zákoně o provozu na pozemních komunikacích.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.