Zruší zeolity skleníkový efekt nad naší planetou?

Aneb docent Roman Bulánek spoutal oxid uhličitý pomocí syntetického ekvivalentu nerostů s neobvyklým jménem zeolity.
 
Zeolitů je mnoho typů. Pro dnešní experiment je důležitá jejich struktura, poréznost. Ve spolupráci s dalšími vědeckými ústavy a institucemi v projektu Centra excelence docent Bulánek pátrá po vlastnostech syntetických zeolitů. Jeho současným úkolem je zkoumat adsorpční vlastnosti nově syntetizovaných zeolitů týmem profesora J. Čejky z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV.
 
Výzkum docenta Romana Bulánka z Fakulty chemicko technologické Univerzity Pardubice ukazuje možnost využití zeolitických materiálů k odstraňování oxidu uhličitého z odpadních plynů.
 
Z výzkumu plyne, že zeolitické materiály jsou vynikajícími adsorbenty. V budoucnu by se měly stát součástí katalyzátorů, adsorpčních kolon, které jsou na výstupu chemických továren. Oxid uhličitý bude spoutaný.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.