Český vědec vymyslel nový systém bezpečnosti pro pozemní dopravu

Docent Aleš Filip z Fakulty elektrotechniky a informatiky využil družicové navigační systémy ve svém projektu Interface EGNOS-R určeném pro pozemní dopravní systémy s vysokou integritou bezpečnosti.
 
Co je EGNOS?          
EGNOS je evropská pozemní i kosmická infrastruktura pro využití systému GPS pro bezpečnostní operace v letectví. EGNOS je rozšíření systému GPS, a proto EGNOS patří do rodiny systémů SBAS (Satellite Based Augmentation System), jako je americký WAAS, ruský SDSM, čínský BeiDou, indický GAGAN, japonský MSAS/QZSS (pokrývající kromě Japonska i Oceánii – Austrálii/ Nový Zéland).
Myšlenka rozhraní EGNOS-R umožní využít systémy EGNOS a Galileo nejen pro bezpečnostní operace v letectví, pro které byl původně EGNOS navržen a schválen (certifikován), ale i v pozemní dopravě, kde jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost a spolehlivost, tj. na železnici, pro automatické řízení pracovních strojů, automobilů atd.
 
Bezpečnostní systém proti katastrofám na železnici
Účelem rozhraní EGNOS-R je poskytovat satelitní signál pro aplikace v pozemní dopravě s tak vysokou úrovní bezpečnosti, kterou současné satelitní systémy GPS, EGNOS, Galileo atd. samy o sobě zajistit nedovedou. Rozhranní EGNOS-R docent Aleš Filip navrhnul tak, aby přesně zapadl do koncepce bezpečné lokalizace vlaků. Koncepci vypracoval pro evropský vlakový zabezpečovač ETCS.
 
Další cíl: vytvořit světový standard s označením SBAS-R
Využít koncepci rozhraní EGNOS-R pro vytvoření světového standardu s označením SBAS-R je další reálná myšlenka docenta Aleše Filipa. Může významně podpořit export evropského systému ERTMS/ETCS (pro řízení a zabezpečení vlaků) a dalších evropských špičkových řešení pro pozemní dopravu v řádech miliard EUR. Svůj podíl by mohl získat z tohoto koláče i český průmysl.
 
V satelitní navigaci pro bezpečnostní operace v letectví existuje mezinárodní/světový standard SBAS (do kterého patří i evropský EGNOS). Na železnici existuje evropský a v dnešní době už i světový standard ERTMS/ETCS. Rozhraní SBAS-R, které docent Aleš Filip navrhnul, umožní propojení těchto dvou světových standardů (SBAS a ERTMS/ETCS) a tedy i efektivní využití satelitní navigace v bezpečnostně-relevantních systémech s vysokými nároky na bezpečnost i v regionech mimo Evropu. To umožní provázat evropské železniční systémy z Evropy na východ, přes Rusko do Asie.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.