Kia Ngai, tvůrce světového objevu „coupling model“ v Pardubicích

„Coupling model“ dokáže vysvětlit celou řadu jevů ve velmi různorodých materiálech, protože pracuje s komplexností systému.
 
První myšlenka vznikla v roce 1979, doktor Kia Ngai pracoval v prestižním Naval Research Laboratory ve Washingtonu (35 let). Jeho teorie je pro vědeckou oblast průlomová.
 
Podstata „coupling modelu“ vychází z provázanosti a lze kroky objevu velmi zjednodušeně popsat: doktor Kia Ngai získal reálná data z experimentů nejrůznějších typů materiálů, našel společná východiska a vytvořil teorii, pomocí níž může popsat rozdílné vlastnosti materiálů.
 
„Nejobtížnější je prokázat pravdivost teorie“ říká doktor Kia Ngai. Jak, popíše v našem pořadu.
 
Doktor Kia Ngai je hostujícím profesorem různých univerzit, v současnosti přednáší na Universitě v Pise v Itálii. Redakčně spolupracuje s časopisem Colloid and Polymer Science. Publikoval více než 500 prací v recenzovaných časopisech, podílel se na několika publikacích a vydal dvě vlastní publikace.
 
Výjimečný vědec doktor Kia Ngai  a profesor Jiří Málek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice společně uvažují o spolupráci. Kia Ngai se zabývá oblastí difuze a relaxace v komplexních systémech. Profesor Jiří Málek navazuje: „ Spolupráce je možná například v oblasti chalkogenidových skel. Budou potřeba experimentální data relaxačních studií, růsty krystalů, máme řadu výsledků, kde se dá použít teorie, kterou doktor Kia Ngai vyvinul, a nové poznatky společně publikovat.“
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.