Báseň o vymítání Ďábla či román o slovinských Romech

To jsou publikace, které přeložil uznávaný slovinista Aleš Kozár, jenž také představí slovinské umělce a historii kultury Slovinců.
 
Halgato je slovinský název románu i slovinské písně. Druhý román o slovinských Romech má v překladu název Nedotknutelní. Proč se v překladu mění název, je otázkou pro překladatele.
 
Krajina se slovy je antologií slovinské poezie, kterou přeložili nestor slovinista František Benhard a Aleš Kozár, který knihu připravil k vydání. Báseň Vymýtání ďábla autor překladu interpretuje s humorem svým vlastním
Málokdo ví, že F. L. Čelakovský a K. H. Mácha byli nadšení přátelé Slovinců. Slovinci v 19. století přebírali české vzory svých kulturních institucí - Národní divadlo, Sokol ap. Dokonce studovali na české pražské univerzitě, protože ve Slovinsku nebyla ještě vysoká škola založena. Slovinští umělci se podíleli na výzdobě našeho Národního divadla. A jistě pro nás není neznámé jméno slovinského architekta Josipa Plečnika, který upravil na pozvání prezidenta T. G. Masaryka Třetí nádvoří Pražského Hradu, zahrady a také vytvořil projekt římskokatolického kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí J. z Poděbrad v Praze. Slovinci český národ vždy ctili.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená II., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.