Krystaly chalkogenidového skla jako obraz

Mikroskopické fotografie jsou třešničkou na dortu výzkumu, který se zabývá růstem krystalů chalkogenidového skla v silně podchlazených kapalinách.
 
Co je chalkogenidové sklo a k čemu se používá, se dozvíme v laboratoři Katedry fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Průvodci jsou profesor Jiří Málek a jeho mladí kolegové ing. Jaroslav Barták Ph.D. a ing. Veronika Podzemná Ph.D.
 
V základním výzkumu se chalkogenidová skla připravují v různém složení a sleduje se vliv složení na vlastnosti materiálů. Krystaly chalkogenidového skla slouží ke studiu procesu krystalizace. Jak například určitému růstu zabránit, nebo ho podpořit, za jakých podmínek apod.
 
Profesor J. Málek také zavedl nové metodiky. Vědecký tým navázal na své předchozí studium růstu krystalů a dnes se zaměřuje na nukleus, vytváření zárodku. Nalézají nejlepší vlastnosti krystalů pro následné využití pro mnoho oborů, například v elektronice.
 
Tvary krystalů chalkogenidového skla, na které se dnes v mikroskopech díváme, se liší v závislosti na podmínkách, při kterých rostou, ale jedná se o stejné složení, sulfit germaničitý. Z obrazu krystalu, který vidíme na monitoru počítače, kolegové profesora J. Málka vytvoří úžasný fotografický obraz.
 
Fotografie krystalů jsou pořízené různými typy mikroskopů:
Optický mikroskop – zvětšuje tisíckrát, fotografie jsou barevné, používá se i polarizační filtr
Krystaly sulfitu germaničitého mnohdy mají podobu šperku „svárovský“. Další obraz je ze složení chalkogenidového skla krystaly selen-telur a na fotografii vytváří kouličky. Kubistickou žlutočernou malbu vidíme v částečně zakrystalizováné tenké vrstvě.
Elektronový mikroskop – zvětšuje milionkrát, fotografie jsou černobílé.
Na fotografii z elektronového mikroskopu s elektronovým paprskem vidíme ze složení chalkogenidového skla obraz jakési solné růže.
Výzkum týmu profesora J. Málka je zachycen v prestižních mezinárodních publikacích a článcích. Mikroskopické fotografie krystalů chalkogenidového skla mohou navíc zdobit i stěny moderního interiéru.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.