I svetr může aktivovat výbušné látky

Profesor Svatopluk Zeman, vedoucí Ústavu energetických materiálů Univerzity Pardubice, představil ing. Vojtěcha Pelikána Ph.D., který se zabývá, kromě dalších odborných témat, citlivostí energetických materiálů (výbušnin) k elektrostatické jiskře.
 
Jedná se o jeden ze základních bezpečnostních parametrů energetických materiálů.
 
Iniciace výbušnin pomocí elektrostatické jiskry není žádoucí. Může docházet k neřízeným výbuchům a nehodám.
 
Konkrétním úkolem ing. Pelikána je vytvořit dostupnou metodiku citlivosti výbušnin k elektrostatické jiskře a iniciace výbušniny.
 
Vyzkoušíme přístroj k měření elektrostatické jiskry ve vztahu k výbušnině. V Ústavu energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice byl vymyšlen a zkonstruován. Dnes pracuje již třetí generace. Přístroj je používán ve světě.
 
Ing. Vojtěch Pelikán pracuje na vytvoření metody citlivosti energetických materiálů (výbušnin) k elektrostatické jiskře, která by byla unifikovaná. Metody na různých pracovištích musí být vzájemně srovnatelné. Cílem je vyvinout metodiku citlivosti výbušnin k elektrostatické jiskře, která musí být jasná, jednoznačná, jednoduchá pro všechna pracoviště - i vojenská - ve světě.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.