Chromofory změní svět energie i svět materiálů

Docent Filip Bureš a jeho tým našli novou energetickou sílu ve využití svých chromoforů jako fotoredoxních katalyzátorů.
 
Spolu s profesorem Jiřím Kulhánkem nacházejí stále nové organické molekuly chromoforu s unikátními vlastnostmi pro nové materiály.
 
Objev na Nobelovu cenu - chromofor mění světlo na energii
Týmu docenta F. Bureše se podařilo připravit a využít chromofor jako fotoredoxní katalyzátor, který díky své barevnosti a dalším vlastnostem dokáže absorbovat světlo ve viditelné oblasti a získanou energii transformovat na práci! Vzniklá energie pomocí fotoredoxního katalyzátoru slouží k jakékoli reakci, například k vytváření další chemické vazby či ke vzniku dalších molekul. Objev je významným, neboť slunce (světlo ve viditelné oblasti) je všude kolem nás a daná metoda přeměny je tak velice levná, téměř nevyčerpatelná a šetrná k životnímu prostředí.
 
Chromofory jsou organické molekuly, které mají určitý systém p-elektronů, který je více či méně polarizován vhodnými substituenty. Mírou polarizace lze řídit barevnost a další vlastnosti chromoforu.
 
Docent Filip Bureš a profesor Jiří Kulhánek vytvářejí nové molekuly chromoforů s novými vlastnostmi pro využití v mnoha oblastech
Zabývají se především chromofory pro aplikace v oblasti materiálových věd:
  • Optoelektronika, tj. organické chromofory jako základ pro materiály k záznamům dat, OLED diody, neboli organické světlo emitující diody, například pro televizory.
  • Tým docenta F. Bureše je součástí mezinárodního Centra kompetence, které vytváří materiály typu OFET flexibilní elektronický prvek – například ohebný a „nezničitelný“ tablet s displejem, jehož barvy a písmo jsou dlouhodobě a dobře čitelné atd.
  • pH přepínače, tj. nalezení takové molekuly chromoforu, která dokáže měnit své vlastnosti dle pH svého okolí (kyselé či zásadité prostředí).
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená - který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.