Nalezen autor předlohy Křížové cesty v Koclířově u Svitav

Akademičtí výtvarníci a vyučující Fakulty restaurování Univerzity Pardubice dávají šanci svým studentům podílet se na odborné restaurátorské práci originálů uměleckých děl.
 
Akademického malíře a restaurátora Jaroslava Alta oslovili restaurátorka Martina Bednářová a Jaromír Lenoch, současný starosta obce Koclířov, o pomoc s identifikací a obnovou zajímavé historické památky – Křížové cesty vytvořené ve zdi kolem farního a poutního kostela v Koclířově.
Křížová cesta v Koclířově byla vytvořená od roku 1856 na zadání koclířovského faráře Antonína Ivo Kukly.
Křížovou cestu tvoří dle úzu 14 obrazů – zastavení. V přírodě bývá zbudována jako řada kaplí nebo božích muk a vede často do kopce. V nejvyšším bodě je umístěn kříž jako 12. zastavení a zbývající dvě zastavení jsou poblíž.
 
V Koclířově Křížová cesta je výjimečná svým architektonickým řešením: jednotlivá zastavení - výjevy - jsou dána do výklenků zdi kolem kostela. Je vytvořeno 13 zastavení a na místo čtrnáctého ji uzavírá kaple Božího hrobu.
 
Jaroslav Alt vedl své studenty v přístupu k restaurování metodou neinvazivního průzkumu a následně invazivní restaurátorské práce, předcházelo hledání v archívech a knihovnách. Tak se podařilo osvětlit autorství výtvarné předlohy. Jeden ze studentů objevil knihu s obrazy děl česko-rakouského malíře Josepha Ritter von Führincha. A ejhle, zpracování námětů bylo totožné.
 
J.R.von Führich (1800-1876) se narodil v Chrastavě u Liberce. Působil v Praze, Římě a ve Vídni. Výtvarná témata volil převážně náboženská či historická. Po určitou dobu působil jako profesor na Akademie der bildenden Kunst ve Vídni. Byl čelní osobnost hnutí Nazarénů.
 
Celý cyklus Führichových nástěnných maleb v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Vídni převedl v roce 1849 do mědirytin grafik Alois Jirák. Cyklus grafik jako předlohy pro vznik nástěnných i závěsných obrazů rozšířen do cca 460 zemí světa. Stal se i předlohou pro Křížovou cestu v Koclířově.
 
Historie Křížové cesty
Šíření křesťanství a znalosti evangelia vzbuzovalo u křesťanů touhu poznat místa života, smrti a vzkříšení Ježíše. Od 4.století jsou doložené poutě křesťanu do Svaté země.
Většina obyvatel té doby neměla volnost pohybu, byla nevolnictvím vázána ke své vrchnosti. Petronius, biskup z italské Bologne, vyšel prostým lidem vstříc a dal postavit napodobeninu Božího hrobu i dalších míst a včlenil je do terénu tak, aby nechyběla ani hora Golota. Po něm stavěli repliky i jinde. Tak vznikla podoba Křížové cesty v přírodě, v kostele je nejčastěji v podobě 14 obrazů.
Na Velký pátek se procházejí jednotlivá zastavení Křížové cesty za modlitby, meditace a zpěvu. Forma modlitby není předepsána, pro získání odpustků postačí jakékoli zbožné rozjímání o umučení a smrti Páně, není ani nutné, aby byla jednotlivá zastavení rozjímána zvlášť.
Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události:
1.zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti
2.zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
3.zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4.zastavení - Pán Ježíš potkává svou matku
5.zastavení - Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6.zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7.zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8.zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9.zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10.zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
11.zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
12.zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
13.zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14.zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.