Boj robotů aneb umělá inteligence vede k „přemýšlení“ robotů

Pro vědce i studenty Katedry řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice jsou mechanické modely příjemnou nutností.
 
Nové řídící algoritmy na bázi neuronových systémů je třeba ověřit. Proto společně sestrojili robotická vozítka.
 
Jedna z možností jejich přemýšlení je chování v boji. Vědci vytvořený umělý neuronový systém vede k „přemýšlení“ robotických vozítek.
 
Řídící algoritmy dvou robotů jsou nastaveny pro:
- boj hrubou silou - přímo zpředu,
- boj inteligencí - objížděním.
 
Kdo vyhraje v zápase on-line?
„Jedná se o motivační model pro studenty“. Říká Ing. Petr Doležel Ph.D. a ing. Libor Havlíček Ph.D. Oba se věnují výzkumu řídících algoritmů na bázi neuronových systémů.
 
Současný technický svět se bez umělé inteligence neboli Soft Computingu neobejde. Ing. Petr Doležel Ph.D. a ing. Libor Havlíček Ph.D. proto nalézají nové řídící algoritmy, kterými může být vybaven „robot“, například průzkumník v prostředí, které je nemožné pohybu člověka.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.