Historici mají rádi legendy

Vánoční rozhovor s profesorem Petrem Vorlem, děkanem Filosofické fakulty Univerzity Pardubice.
 
Lidé celého světa se připravují na vánoční svátky. Vešla jsem proto do pracovny historika profesora Petra Vorla s otázkou, souvisí-li práce historiků s vánočními svátky. A souvisí.
 
Pověsti a legendy jsou pro nás čtenáře příjemné, vědecký výzkum jejich pravdivosti však ponecháme historikům.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.