V patnácti si koupil Sestru, dnes je významným kritikem spisovatele Jáchyma Topola

PhDr. Ivo Říha PH.D., vedoucí Katedry literární kultury a slavistiky Filosofické fakulty UPa, je autorem a editorem první literárně vědné publikace o spisovateli Jáchymu Topolovi s názvem Otevřený rány.
 
První známost s Jáchymem a Filipem Topolovými se datuje do doby Psích vojáků. Když se odhrne závěs kouře, vystoupí depresivní a pravdivé verše Jáchyma zvýrazněné novou drsnou muzikou Filipa.

Dvacet následujících let psal Jáchym Topol i Ivo Říha, každý na jiném břehu. Znovu se setkali - nad knihou Otevřený rány.
 
Otevřený rány - vybrané studie o díle Jáchyma Topola jsou odvážnou literárně vědnou prací mladého literárního historika a teoretika Ivo Říhy. Svým přístupem dokázal udržet nadhled, linii objektivního pohledu na dílo Jáchyma Topola a jeho místo v dějinách literatury.
 
Vedle vědeckých studií autorů české literatury 19. století tak PhDr. Ivo Říha Ph.D. úspěšně vešel na tenký led literární teorie a kritiky, zaměřené na dílo autorů současnosti.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.