Prediktivní řízení

Současná automatizace je prolnutí elektrotechniky a informatiky - hardware a software, říká Ing. Daniel Honc, Ph.D. z Katedry řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky.
 
Pokročilé metody řízení jsou vyvíjeny již několik desítek let. V poslední době je velmi populární metodou návrhu regulátoru takzvané predikativní řízení. Svědčí o tom nejen počty publikací v odborné literatuře, ale také počty průmyslových aplikací.
 
Co to jsou metody řízení? Představuji si jednoduché regulátory, například spínací hodiny elektrické energie v našem bytě či domě. Umí spočítat, kolik energie proteklo, přepínat časy. A podobné „hodiny“ regulátory řídí například automatizované provozy v průmyslu. Jednoduchá relé jsou nahrazována náročnými počítačovými programy. A ty se raketovou rychlostí vyvíjejí, řídí ohromné průmyslové celky, kam lidská noha nemusí vkročit. Tak to vidím já, která s vědci hovoří.
 
Automatizace, především nová forma řízení – prediktivní řízení - je výzvou pro ing. D.Honce. Vysvětluje, že převážná většina regulátorů používaných v průmyslu jsou PID regulátory (PID regulátor znamená, že je složený z Proporcionální, Integrační a Derivační části). Jsou jednoduché a dobře se s nimi pracuje. S rozvojem technických prostředků automatizace a výkonem počítačů se vytvořil prostor metodám vedoucím k lepšímu naladění PID regulátorů, a také k použití úplně nových forem.
 
Jedná se o moderní přístupy. Jedním z nich je prediktivní řízení. Umožňuje na základě znalosti modelu řízeného systému navrhnout regulátor, který se bude chovat z určitého pohledu nejlépe. Dovede si poradit se složitými systémy, kompenzovat poruchy a dokonce reagovat dopředu - protože vidí určitým způsobem do budoucnosti, začne regulovat dříve než běžný regulátor.
 
Jana Davidová-Kracíková
 
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu BRAVO - Brána vědění otevřená, který je spolufinancován evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.